Пятница, 05.03.2021, 23:08
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2009 » 3 (90)

Хворостінка В.М., Біловол О.М., Боброннікова Л.Р. Стан перекисного окислення в нейтральних ліпідах сироватки крові при поєднанні хронічного
06.06.2014, 18:17

Резюме
Хворостінка В.М., Біловол О.М., Боброннікова Л.Р. Стан перекисного окислення в нейтральних ліпідах сироватки крові при поєднанні хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби.
Розглянута специфіка вмісту продуктів перекисного окислення у фракціях нейтральних ліпідів (НЛ) при поєднанні хронічного холециститу (ХХ) та гіпертонічної хвороби (ГБ). Найбільше відхилення від норми абсолютних показників перекисного окислення в НЛ виявлено при поєднанні ХХ з ГБ ІІ стадії. Підвищення вмісту первинних продуктів перекисного окислення в НЛ може вказувати на їх звільнення з мембран внаслідок порушення функціональної цілісності клітин при розвитку і прогресуванні патології. Важливим терапевтичним підходом в даному випадку виступає корекція кисеньзалежних процесів.
Ключові слова: хронічний холецистит, гіпертонічна хвороба, нейтральні ліпіди, перекисне окислення ліпідів.

Резюме
Хворостинка В.Н., Беловол А.Н., Бобронникова Л. Р. Состояние перекисного окисления в нейтральных липидах сироватки крови при хроническом холецистите в сочетании с гипертонической болезнью.
Рассмотрена специфика содержания продуктов перекисного окисления во фракциях нейтральных липидов (НЛ) при сочетании хронического холецистита (ХХ) и гипертонической болезни (ГБ). Наибольшее отклонение от нормы абсолютных показателей перекисного окисления в НЛ выявлено при сочетании ХХ с ГБ ІІ стадии. Повышение содержания первичных продуктов перекисного окисления в НЛ может указывать на их освобождение из мембран вследствие нарушения функциональной целостности клеток при развитии и прогрессировании патологии. Важным терапевтическим подходом в данном случае выступает коррекция кислородозависимых процессов.
Ключевые слова: хронический холецистит, гипертоническая болезнь, нейтральные липиды, перекисное окисление липидов.

Summary
Chvorostinka V., Bilovol O., Bobronnikova L. The condition of peroхidation in neutral lipids in patient with chronic cholecystitise and hypertension.
The specific of maintenance of products is explored lipid peroxidation in factions of neutral lipids (NL) at combination of chronic cholecystitis (CC) and hypertention(H).Most deviation from the norm of absolute indexes of peroxidization in NL is exposed at combination of CC with H. The increase of maintenance of primary products of processes lipid peroxidation in NL can specify on their liberation from membranes because of violation functional integrity of cages at development and making progress of pathology. In this case the correction of oxygendependent processes comes forward importent therapeutic approach.
Key words: chronic cholecystitis, hypertension, neutral lipids, lipid peroxidation.
Рецензент: д.мед.н., проф. Л.М.Іванова

УДК 616.366-002+612.12-008.331.1]-092:616.153.915-39

Харківський національний медичний університет

Харьковский национальный медицинский университет

проспект Ленина, 4, Харьков, 61022,Украина

Kharkiv National Medical University,

4 Lenin Avenue, Kharkiv,61022,Ukraine

kafedraVM3@lenta.ru

Література
1. Асоціація кардіологів України. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / за ред. Коваленка В.М., Лутая М.І., Сіренка Ю.М. - Київ, 2007. - 128 с.
2. Воевидка О.С. Особенности липоперекисных процессов у больных хроническим холециститом / О.С. Воевидка // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 1997. - Т.7, № 5. - С. 170.
3. Галкин В.А. Современные методы диагностики дискинезий желчного пузыря и некалькулезного холецистита / В.А. Галкин// Терапевтич. архив. - 2001. - № 8. - С.37-38.
4. Гончаренко М.С. Метод оценки перекисного окисления липидов / М.С. Гончаренко, М.В. Латинова // Лабораторное дело. - 1985. - № 1. - С.60-61.
5. Державний комітет статистики України. Заклади охорони здоров'я та захворюваність населення України у 2006 році : стат. бюлетень. - Київ, 2007. - 82 с.
6. Єлісєєва О.П. Стратегія і тактика антиоксидантного захисту в клініці внутрішніх хвороб / О.П. Єлісєєва, М.Ф. Тимочко, О.О. Aбрагамович [та ін.] // Український медичний часопис. - 2003. - № 3 (35). - С. 92-99
7. Майкова Т.В. Характеристика функціональної здатності печінки і підшлункової залози у хворих на виразкову хворобу двадцятипалої кишки, поєднаної з хронічним безкам'яним холециститом та хронічним панкреатитом / Т.В. Майкова // Сучасна гастроентерологія. - 2004. - № 5 (19). - С. 26-31.
8. Норейко В.А. Клініко-патогенетична характеристика та лікування в амбулаторних умовах хронічного некалькульозного холециститу, сполученого з хронічними обструктивними захворюваннями легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / В.А. Норейко - Луганськ, 2005. - 20 с.
9. Пасиешвили Л.М. Перспективы использования Дуспаталина в лечении больных хроническим бескаменным холециститом и гипертонической болезнью / Л.М. Пасиешвили, В.М. Власенко// Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии.- 2004. - № 5 (23). - С. 104-105.
10. Пасиешвили Л.М. Патогенетические механизмы прогрессирования хронического бескаменного холецистита у больных с артериальной гипертензией / Л.М. Пасиешвили, В.М. Власенко// Український терапевтичний журнал. - 2004. - № 2. - С. 22-25.
11. Чернова В.М. Стан перекісного окислення ліпідів при хронічному безкам'яному холециститі / В.М. Чернова // Врачебная практика. - 2001. - № 3. - С.36-38.
12. European Society of Hypertension/European Society of Cardiology Guidelines Committee / European Society of Hypertension - European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension// Journal of Hypertension. - 2007. - № 25. - P. 1105-1187.


 

Категорія: 3 (90) | Додав: dok
Переглядів: 418 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1-2 (88-89) [50]3 (90) [24]
4 (91) [26]5 (92) [41]
6 (93) [50]7 (94) [42]
8 (95) [60]9 (96) [53]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0