Пятница, 05.03.2021, 22:10
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2009 » 6 (93)

Височин Є.В., Рачкаускас Г.С. Ефективність комбінації сертралофту та релаксилу в лікуванні підлітків, хворих на соматизовані депресивні розл
10.06.2014, 12:22

Резюме
Височин Є.В., Рачкаускас Г.С. Ефективність комбінації сертралофту та релаксилу в лікуванні підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади.

Встановлено, що у хворих підлітків з соматизованими депресивними розладами наголошуються клінічні прояви депресивного синдрому, а також однотипові порушення афективного фону відповідно сучасних психометричних шкал. Застосування комбінації сертралофту та релаксилу сприяє практично повній і швидкішій нормалізації стану пацієнтів, на відміну від пацієнтів, які лікувалися лише загальноприйнятою терапією.
Ключові слова: соматизовані депресивні розлади, клінічна ефективність, сертралофт, релаксил, підлітки.

Резюме
Высочин Е.В., Рачкаускас Г.С. Эффективность комбинации сертралофта и релаксила в лечении подростков, болеющих соматизированными депрессивными расстройствами.

Установлено, что у больных подростков соматизированными депрессивными расстройствами отмечаются клинические проявления депрессивного синдрома, а также однотипные нарушения  аффективного фона соответственно современных психометрических шкал. Применение комбинации сертралофта и релаксила способствует практически полной и более быстрой нормализации состояния пациентов, в отличие от пациентов, которые лечились только общепринятой терапией.
Ключевые слова: соматизированные депрессивные расстройства, клиническая эффективность, сертралофт, релаксил, подростки.

Summary
Vysochyn E.V., Rachkauskas G.S. Efficiency of a combination sertraloft and relaxylum in treatment of the teenagers with somatic depressive disorders.

It is established, that at sick teenagers somatic depressive disorders clinical implications of a depressive syndrome, and also the same disturbances of an affective background accordingly modern psychometric scales become perceptible. Combination application sertraloft and relaxylum promotes practically full and faster normalisation of a condition of patients, unlike patients who were treated only by the standard therapy.
Key words: somatic depressive disorders, clinical efficiency, sertraloft, relaxylum, teenagers.

Рецензент: д.мед.н., проф.С.Є.Казакова

УДК 615.456-657.356.647.12

Луганський державний медичний університет

ГЗ «Луганский государственный медицинский университет»

91045, кв. 50-летия Обороны Луганска, 1 г, Луганск, Украина

State Establishment "Lugansk State Medical University"

91045,50 Rokyv Oborony Luganska Block, 1G, Lugansk,Ukraine

Луганська обласна клінічна психоневрологічна лікарня

Луганская областная клиническая психоневрологическая больница

91045 г. Луганск, кв. 50-летия Обороны Луганска, 22

Luhansk Regional Clinical Psychoneurological Hospital

91045, 50 Rokyv Oborony Luganska Block, 22, Lugansk,Ukraine

Література
1.    Антропов Ю.Ф. Соматизация психических расстройств в детском возрасте / Ю.Ф. Антропов, С.В. Бельмер. - М.: Медпрактика-М, 2005. - 444  с.
2.    Венар Ч. Психопатология развития детского и подросткового возраста / Ч. Вернар, П. Кериг. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 670 с.
3.    Вертоградова О.П. Возрастные аспекты проблемы депрессий / О.П. Вертоградова, Н.Ф. Шахматов, О.Д. Сосюкало // Возрастные аспекты депрессий (клиника, диагностика, терапия). - М., 1987. - С. 5-14.
4.    Височин Є.В. Стан показників енергетичного метаболізму у підлітків, хворих на депресивні розлади / Є.В. Височин, Г.С. Рачкаускас// Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць. - Київ; Луганськ; Харків, 2007. - Вип. 5-6 (80-81). - С. 129-135.
5.    Височин Є.В. Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів у підлітків з депресивними розладами / Є.В. Височин, Г.С. Рачкаускас// Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць. - Київ; Луганськ; Харків, 2008. - Вип. 1-2 (82-83). - С. 57-63.
6.    Височин Є.В. Інтерфероновий статус підлітків з депресивними розладами / Є.В. Височин, Г.С. Рачкаускас// Український медичний альманах. - 2008. - Т. 11, № 4. - С. 46-48.
7.    Височин Є.В. Морфологічні та функціональні порушення мікроциркуляторного русла у підлітків з соматизованими депресивними розладами / Є.В. Височин, Г.С. Рачкаускас// Український морфологічний альманах. - 2008. - Т. 6, № 3. - С. 23-26.
8.    Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exсel / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. - Киев: Морион, 2000. - 320 с.
9.    Лапач С.Н. Основные принципы применения статистических методов в клинических испытаниях / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. - Киев: Морион, 2002. - 160 с.
10. Моховикова А.Н. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом возрасте / Моховикова А.Н. - СПб: ACADEMIA, 2008. - 408 стр.
11. Полная энциклопедия практической фитотерапии / Т.А. Виноградова, Б.Н Гажев,. В.М. Виноградов, В.К. Мартынов. - М.: Олма-Пресс, СПб., 1998. - 638 с.
12. Релаксил: інструкція для клінічного застосування препарату / Затверджена наказом МОЗ України № 686 від 18.10.06 року.
13. Сертралофт: інструкція для клінічного застосування препарату / Затверджена наказом МОЗ України №106 від 14.03.05 року.
14. Чуркин А.А. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии / А.А. Чуркин, А.Н. Мартюшов. - М.: Триада-X, 2002. - 232 с.
15. Montgomery S.A. A new depression scale designed to be sensitive to change / S.A. Montgomery, M. Asberg// Br. J. Psychiatry. - 1979. - Vol. 134. - P. 382-389.
16. Hamilton M. Rating scale for depression/M.Hamilton //  J. Neurolog. Neurosurg. Psychiat. - 1960. - Vol. 23. - P. 56-62.
17.Zigmond A.S. The hospital anxiety and depression scale / A.S. Zigmond, R.P. Snaith// Acta Psychiatrica Scandinavica. - 1983. - Vol. 67. - P. 361-370.

Категорія: 6 (93) | Додав: doctor_sveta
Переглядів: 479 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1-2 (88-89) [50]3 (90) [24]
4 (91) [26]5 (92) [41]
6 (93) [50]7 (94) [42]
8 (95) [60]9 (96) [53]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0