Пятница, 05.03.2021, 23:24
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2009 » 8 (95)

Харченко В.В. Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою, в період
15.06.2014, 21:10

Резюме
Харченко В.В. Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою, в періоді медичної реабілітації при застосуванні кардонату, цитраргініну та магне В6.
У хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений із гіпертонічною хворобою, в періоді медичної реабілітації виявлено суттєве підвищення вмісту продуктів ліпопероксидації у крові - проміжних (дієнових кон'югат) та кінцевого - малонового діальдегіду та показника перекисного гемолізу еритроцитів.. Включення до комплексу медичної реабілітації комбінації кардонату, цитраргініну та магне В6 сприяло позитивній клініко-біохімічній динаміці та нормалізації показників ліпопероксидації.
Ключові слова: неалкогольний стеатогепатит, гіпертонічна хвороба, ліпопероксидація, кардонат, цитраргінін, магне В6, медична реабілітація.
Резюме
Харченко В.В. Показатели перекисного окисления липидов у больных неалкогольным стеатогепатитом, сочетанным с гипертонической болезнью, в периоде медицинской реабилитации при применении кардоната, цитраргинина и магне В6.
Установлено, что у больных неалкогольным стеатогепатитом, сочетанным с гипертонической болезнью, в периоде медицинской реабилитации выявлено существенное повышение содержaния продуктов липопероксидации в крови - промежуточных (диеновых коньюгат), конечного - малонового диальдегида и показателя перекисного гемолиза эритроцитов. Включение в комплекс медицинской реабилитации комбинации кардоната, цитраргинина и магне В6 способствовало позитивной клинико-биохимической динамике и нормализации показателей липопероксидации.
Ключевые слова: неалкогольный стеатогепатит, гипертоническая болезнь, липопероксидация, кардонат, цитраргинин, магне В6, медицинская реабилитация.
Summary
Harchenko V.V. Lipoperoxydation's indexes at patients with nonalcoholic steatohepatitis combineted from arterial hypertension at application of cardonat, citrarginin, magne-B6 in the period medical rehabilitation.
The patients with nonalcoholic steatohepatitis combineted from arterial hypertension have the substantial increase of content of product of lipoperoxydation in blood - DK, MDA and PHE. Inclusion in the complex medical rehabilitation of combination of cardonat, citrarginin, magne-B6 assistance to normalization of indexes of lipoperoxydation and increase of treatment's efficiency.
Key words: nonalcoholic steatohepatitis, arterial hypertension, lipoperoxydation, cardonat, citrarginin, magne-B6, medical rehabilitation.

Рецензент: д.мед.н., проф.В.І.Коломієць

УДК 616.24-002.5-08:612.017 

Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика (Київ) 

Национальная медицинская академия последипломноого образования им. П.Л. Шупика

г. Киев, Дорогожицкая, 9, 04112, Украина

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Kyiv, 9, Dorohozhyts’ka str. , 04112, Ukraine

Література
1.    Андреев Л.И. Методика определения малонового диальдегида / Л.И.Андреев, Л.А.Кожемякин // Лабораторное дело. - 1988. - № 11. - С. 41-43.
2.    Гаврилов Б.В. Анализ методов определения продуктов ПОЛ в сыворотке крови по тесту с ТБК / Б.В. Гаврилов, А.Р. Гаврилова, Л.М. Мажуль  // Вопросы медицинской химии. - 1987. - Т. 33, № 1. - С. 118 - 123.
3.    Гріднєв О.Є. Перекисне окиснення ліпідів і печінка / О.Є. Гріднєв  // Сучасна гастроентерологія. - 2005. - №5 (25). - С. 80 - 83.
4.    Звенигородская Л.А. Клинико-диагностические особенности заболеваний органов пищеварения у больных с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы / Л.А.Звенигородская, Л.Б.Лазебник, Ю.В.Таранченко  // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология.- 2003.-№ 5.- С.139-140.
5.    Кардонат: інструкція для медичного застосування препарату / Затверджена 28.04.2007 р. Наказом МОЗ України № 218.
6.    Лапач С.Н. Основные принципы применения статистических методов в клинических испытаниях / С.Н.Лапач, А.В.Чубенко, П.Н.Бабич. - Киев: Морион, 2002. - 160 с.
7.    Лутай М.І. Захворюваність і смертність від хвороб системи кровообігу в Україні: поточні проблеми і перспективи / М.І.Лутай, А.П.Дорогий  // Нова медицина. - 2002. - №3. - С. 18-21.
8.    Магне В6: інструкція для клінічного застосування препарату / Затверджена 28.11.2006 р. Наказом МОЗ України № 777.
9.    Машковский М.Д. Лекарственные средства / М.Д. Машковский. - [15-е изд.]. - М.: Новая волна, 2005. - 1206 с.
10. Мітченко О.І. Дисліпідемії: Діагностика, профілактика та лікування / О.І.Мітченко, М.І.Лутай. - К.: Четверта хвиля, 2007. - 56 с.
11. Рекомендації  української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії : посібник до  Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. -  [Четверте видання, виправлене і доповнене]. - Київ, ННЦ "Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска", 2008. -55 с.
12. Руководство по кардиологии / под.ред.В.Н.Коваленко. - Киев: Морион, 2008. - 1424 с.
13. Рязанов А.С. Патогенез артериальной гипертонии в рамках метаболического синдрома / А.С.Рязанов, А.А.Аракелянц, А.П.Юренев  // Терапевтический архив. - 2003. - № 3. - С. 86 - 88.
14. Серцево-судинні захворювання : методичні рекомендації діагностики та лікування / за ред. В. М. Коваленка, М. І. Лутая. - Київ : Здоров'я України, 2005. - 542 с.
15. Фадеенко Г.Д. "Жировая печень": этиопатогенез, диагностика, лечение / Г.Д.  Фадеенко  // Сучасна гастроентерологія. - 2003. -  №3 (13). - С. 9-17.
16. Цитраргінін: інструкція для медичного застосування препарату / Затверджена 15.01.2008 р. Наказом МОЗ України № 9. 
17. Ambulatory blood pressure and mortality. A population-based study / T.W.Hansen, J.Jeppesen, S.Rasmussen [e.a.] //Hypertension. - 2005. - Vol.45. - Р. 499-504.
18. McNear S. Current status of therapy in nonalcoholic fatty liver diseasе / S.McNear, S.A.Harrison // Ther.Adv.Gastroenterol. - 2009. - Vol.2(1). - Р. 29-43. 

Категорія: 8 (95) | Додав: doctor_sveta
Переглядів: 422 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1-2 (88-89) [50]3 (90) [24]
4 (91) [26]5 (92) [41]
6 (93) [50]7 (94) [42]
8 (95) [60]9 (96) [53]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0