Вторник, 02.03.2021, 03:54
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2010 » 2 (98)

Височин Є.В., Рачкаускас Г.С., Погребняк Л.Л. Активність сироваткової лактатдегідрогенази та її ізоферментний спектр у підлітків, хворих на
10.08.2014, 18:58

Резюме
Височин Є.В., Рачкаускас Г.С., Погребняк Л.Л. Активність сироваткової лактатдегідрогенази та її ізоферментний спектр у підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, при застосуванні сертралофту та релаксилу.
У підлітків, які хворіють на соматизовані депресивні розлади (СДР) відмічаються суттєві порушення енергетичного метаболізму, а саме підвищення рівня ЛДГ, яке свідчить про переключення енергетичного метаболізму на менш ефективний анаеробний гліколіз. Застосування комбінації сучасного антидепресанту сертралофту та препарату рослинного походження релаксилу в комплексі лікування підлітків з СДР сприяє більш швидкій редукції патологічної симптоматики та нормалізації вивчених біохімічних показників.
Ключові слова: соматизовані депресивні розлади, сироваткова лактатдегідрогеназа, ізоферментний спектр, сертралофт, релаксил, підлітки.

Резюме
Высочин Е.В., Рачкаускас Г.С., Погребняк Л.Л. Активность сывороточной лактатдегидрогеназы и её изоферментный спектр у подростков, которые болеют соматизированными депрессивными расстройствами, при применении сертралофта и релаксила.
У подростков, которые болеют соматизированными депрессивными расстройствами (СДР) отмечаются существенные нарушения энергетического метаболизма, а именно повышение уровня ЛДГ, которое свидетельствует о переключении энергетического метаболизма на менее эффективный анаэробный гликолиз. Использование комбинации современного антидепрессанта сертралофта и препарата растительного происхождения релаксила в комплексе лечения подростков с СДР способствует более быстрой редукции патологической симптоматики и нормализации изученных биохимических показателей.
Ключевые слова: соматизированные депрессивные расстройства, сывороточная лактатдегидрогеназа, изоферментный спектр, сертралофт, релаксил, подростки.
Summary
Vysochin E.V., Rachkauskas G.S., Pogrebnyak L.L. Activity of serum laktatdehydrogenaze and its isofermental spectrum at teenagers with somatic depressive disorders, at application sertraloft and relaxylum.
At teenagers with somatic depressive disorders (SDD) essential disturbances of a energetic metabolism, namely rising of level LDH which testifies to switching of a power metabolism on less effective anaerobic glycolysis become perceptible. Use of a combination of a modern antidepressant sertraloft and a phytopreparation relaxylum in a complex of treatment of teenagers with SDD promotes faster reduction of pathological semiology and normalisation of the studied biochemical indicators.
Key words: somatic depressive disorders, serum laktatdehydrogenaze, isoenzyme spectrum, sertraloft, relaxylum, teenagers.

Рецензент: д.мед.н., проф.С.Є.Казакова

УДК 615.456-657.356.647.12

Луганський державний медичний університет

ГЗ «Луганский государственный медицинский университет»

State Establishment "Lugansk State Medical University"

Луганська обласна клінічна психоневрологічна лікарня

Луганская областная клиническая психоневрологическая больница

Luhansk Regional Clinical Psychoneurological Hospital

v.teryshin_lsmu@mail.ru, vysochyn@ukr.net

Література

1.    Антропов Ю.Ф. Соматизация психических расстройств в детском возрасте / Ю.Ф. Антропов, С.В. Бельмер. - М.: Медпрактика-М, 2005. - 444  с.
2.    Височин Є.В. Ефективність комбінації сертралофту та релаксилу в лікуванні підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади / Є.В. Височин, Г.С. Рачкаускас// Проблеми екологіч. та медич. генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць. - Київ; Луганськ, 2009. - Вип. 6 (93). - С. 324 - 334.
3.    Гааль О. Электрофорез в разделении биологических макромолекул/О.Гааль,Г.Медьеши: пер.с венгр.-М.:Мир,1982. - 448с.
4.    Марценковський І.Я. Особливості діагностики та лікування депресивних розладів у дитячому віці/І.Я.Марценковський, Я.Б. Бікшаєва // Нейроnews. - 2008. - № 3.  - С. 19-24.
5.    Медик В.А. Математическая статистика в медицине / В.А. Медик, М.С. Токмачев. - Б.м.: Финансы и статистика, 2007. - 800 с.
6.    Мішиєв В.Д. Сучасні депресивні розлади: Керівництво для лікарів / В.Д.  Мішиєв. - Львів: Мс, 2004. - 208 с.
7.    Моховикова А.Н. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом возрасте / А.Н. Моховикова. - СПб: Academia, 2008. - 408 с.
8.    Патент на корисну модель 44696 Україна, МПК (2009) A61K36/00. Спосіб лікування соматизованих депресивних розладів у підлітків / Рачкаускас Г.С., Височин Є.В., Фролов В.М. - Заявл. 13.05.2009 ; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19.
9.    Полная энциклопедия практической фитотерапии / Т.А. Виноградова, Б.Н. Гажев, В.М. Виноградов, В.К. Мартынов. - М.; СПб.: Олма-Пресс, 1998. - 638 с.
10. Релаксил: інструкція для клінічного застосування препарату / Затверджена наказом МОЗ України № 686 від 18.10.06 року.
11. Сертралофт: інструкція для клінічного застосування препарату / Затверджена наказом МОЗ України №106 від 14.03.05 року.
12. Feehan M. Mental health disoders from age 15 tо age 18-years-olds / M. Feehan, R. McGee // Journal of the American Academy of Child Psychiatry. - 1993. - № 34. - P. 851 - 867.
13. Montgomery S.A. A new depression scale designed to be sensitive to change / S.A. Montgomery, M. Asberg// Br. J. Psychiatry. - 1979. - Vol. 134. - P. 382 - 389.
14. Hamilton M. Rating scale for depression / M. Hamilton // J. Neurolog. Neurosurg. Psychiat. - 1960. - Vol. 23. - P. 56-62.

Категорія: 2 (98) | Додав: siderman
Переглядів: 475 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (97) [47]2 (98) [59]
3 (99) [45]4 (100) [46]
5 (101) [51]6 (102) [54]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0