Пятница, 05.03.2021, 23:35
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2010 » 4 (100)

опельян Н.М. Стан клітинної ланки імунітету у хворих на генералізований пародонтит
13.08.2014, 21:28

Резюме
Копельян Н.М. Стан клітинної ланки імунітету у хворих на генералізований пародонтит.
У хворих на генералізований пародонтит мають місце суттєві розлади клітинної ланки  імунітету, які характеризувалися Т-лімфопенією, зниженням кількості циркулюючих СD4+-лімфоцитів та суттєвим зменшенням кількості CD8+-клітин, а також зменшенням імунорегуляторного індексу Тh/Тs. Ступінь виразності проявів імунодефіциту корелював з формою захворювання. Отримані результати повинні бути  враховані при розробці раціональних підходів до імунокорекції та імунореабілітації хворих із загостренням генералізованого пародонтиту.
Ключові слова: генералізований пародонтит, Т-лімфопенія,  СD4+-лімфоцити, CD8+-клітини, імунорегуляторний індекс.
Резюме
Копельян Н.Н. Состояние клеточного уровня иммунитета у больных генерализованным пародонтитом.
У больных генерализованным пародонтитом проявляются существенные расстройства клеточного уровня иммунитета, которые характеризовались Т-лимфопенией, снижением количества циркулирующих СD4+-лимфоцитов и существенным уменьшением количества CD8+-клеток, а также уменьшением иммунорегуляторного индекса Тh/Тs. Степень выразительности проявлений иммунодефицита коррегировала с формой заболевания. Полученные результаты должны быть учтены при разработке рациональных подходов к иммунокоррекции и иммунореабилитации больных с обострениями генерализованного пародонтита.
Ключевые слова: генерализованный пародонтит, Т-лимфопения,  СD4+-лимфоциты, CD8+-клетки, иммунорегуляторный индекс.
Summary
Kopelyan N.М. State of cellular immunity at the patients with generalized periodontitis.
There are significant disorders cellular link of immunity at the patients with generalized periodontitis, which are characterized by T- lymphopenia, decrease in the number of circulating CD4+-lymphocytes and a significant decrease numbers of CD8+-cells, and decrease of immunoregulation index Th/Ts. The degree of expression correlated with manifestations of immunodeficiency disease form. The results should be considered when developing rational approaches to immunocorrection and to immunorehabilitation patients with intensifying of generalized periodontitis.
Key words: generalized periodontitis, T- lymphopenia, CD4+-lymphocytes, CD8+-cells, immunoregulatory index.

Рецензенти: д.мед.н., проф.М.О.Пересадін
 к.мед.н., доц. В.М.Мудра

УДК 615.835.3:017-002

Луганський державний медичний університет

ГУ «Луганский государственный медицинский университет»

State Establishment "Lugansk State Medical University"

loskutovai@mail.ua

Література

1. Бажанов Н.Н. Використання імунологічних показників для оцінки ваги плину пародонтита й ефективності лікування / Н.Н. Бажанов, Г.П. Тер-Асатуров, В.Ю. Кассін [та ін. ] // Стоматологія. - 1996. - № 1. - С. 15-18.
2. Быков В.Л. Система иммунокомпетентных клеток десны человека в норме и при воспалительных заболеваниях пародонта / В.Л. Быков// Клиническая стоматология. - 2005. - № 4. - С. 51-54.
3. Воложин А.И. Иммунологические нарушения в патогенезе хронического генерализованного пародонтита / А.И. Воложин, Г.В. Порядин, А.Н.Казимирский// Стоматология. - 2005. - № 3. - С.4-6.
4. Иммунологические методы / под ред. Г.Фримеля : пер. с нем. - М.: Медицина, 1987. - 472 с.
5. Орєхова Л.Ю. Імунологічні механізми в патогенезі запальних захворювань пародонта : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Л.Ю. Орєхова. - Санкт-Петербург, 1997. - 34 с.
6. Робустова Т.Г. Імунний статус у порожнині рота : методич. рекомендації / Т.Г. Робустова, К.А. Лебедєв, Ю.М. Максимовский. - М., 1990. - 24 с.
7. Фролов В.М. Использование «иммунологического компаса» для диагностики иммунных нарушений / В.М. Фролов, Н.А. Пересадин, С.Е.Казакова // Клиническая лабораторная диагностика. - 1994. - № 1.- С. 10-13.
8. Фролов В.М. Моноклональные антитела в изучении показателей клеточного иммунитета у больных / В.М.Фролов, Н.А.Пересадин, И.Н.Баскаков // Лабораторное дело. - 1989. - № 6.- С. 71-72.
9. Шмагель К.В. Сучасні погляди на імунологію пародонтита / К.В.Шмагель, О.В. Бєляєва, В.А. Черешнев // Стоматологія. - 2003. - № 1. - С. 61-64.
10. Beck J.D. Особенности сопутствующей патологии у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом / J.D. Beck, T.O. Georgiou, K.J. Mattila, А.Е. Михайлов // Клиническая стоматология. - 2009. - № 2. - С.34-37.

Категорія: 4 (100) | Додав: siderman
Переглядів: 437 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (97) [47]2 (98) [59]
3 (99) [45]4 (100) [46]
5 (101) [51]6 (102) [54]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0