Среда, 21.11.2018, 10:37
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2011 » 2 (104)

Деримедвідь Л.В., Бухтіярова І.П., Савохіна М.В. Ефективність використання антиоксиданта рексод при стрептозотоциновому діабеті у щурів.
12.06.2014, 14:02

Резюме
Деримедвідь Л.В., Бухтіярова І.П., Савохіна М.В.  Ефективність використання антиоксиданта рексод при стрептозотоциновому діабеті у щурів.
Стаття присвячена фармакологічному обґрунтуванню доцільності застосування рексод (препарату на основі рекомбинантної Cu-Zn супероксиддисмутази, отриманої методом генної інженерії з культури штаму дріжджів-продуцентів Saccharomyces cerevіsіae Y 2134) у щурів із абсолютною інсуліновою недостатністю, індукованою введенням стрептозотоцину. Встановлено, що застосування рексод зменшує пошкоджуючий вплив стрептозотоцину на підшлункову залозу, що проявляється зменшенням інтенсивності процесу вільно радикального окислення, зниженням показників базальної глікемії, а також значним покращенням толерантності до глюкози. З'ясовано, що ефективність рексод при експериментальній інсуліновій недостатності була в середньому на 20% вище ефективності a-токоферолу ацетату. Виявлені антиоксидантні та антигіперглікемічні властивості рексод  зумовлюють доцільність його подальших досліджень як перспективного препарату для корекції метаболічних порушені при абсолютній інсуліновій недостатності. 

Ключові слова: оксидативний стрес, супероксиддисмутаза, рексод, абсолютна інсулінова недостатність,  стрептозотоциновий діабет.
Резюме
Деримедведь Л.В., Бухтиярова И.П., Савохина М.В. Эффективность использования антиоксиданта рексод у крыс  с стрептозотоциновым диабетом.
Статья посвящена фармакологическом обоснованию целесообразности применения рексод (препарата на основе рекомбинантной  Cu-Zn супероксиддисмутазы, полученной методом генной инженерии по культуре штамма дрожжей-продуцентов Saccharomyces cerevisiae Y 2134) у крыс с абсолютной инсулиновой недостаточностью, индуцированной введением стрептозотоцина. Установлено, что применение рексод уменьшает повреждающее влияние стрептозотоцина на поджелудочную железу, что проявляется уменьшением интенсивности процесса свободнорадикального окисления, снижением показателей базальной гликемии, а также значительным улучшением толерантности к глюкозе. Выявлено, что эффективность рексод при экспериментальной инсулиновой недостаточности была в среднем на 20% a-токоферола ацетата выше эффективности. Установленные антиоксидантные  и антигипергликемические свойства рексод обуславливают целесообразность его дальнейших исследований как перспективного препарата для коррекции метаболических нарушений при абсолютной инсулиновой недостаточности.
Ключевые слова: оксидативный стресс, супероксиддисмутаза, рексод, абсолютная инсулиновая недостаточность, стрептозотоциновый диабет.
Summary
Derymedvid LV, Buchtyarova I.P., Savokhina M.V. Efficacy of antioxidants reksod in rats with diabetes induced by streptozotocin.
The article is devoted to justify the application of pharmacological reksod (preparation based on recombinant Cu-Zn superoxide dismutase, obtained by genetic engineering of culture-producing strain of yeast Saccharomyces cerevisiae Y 2134) in rats with absolute insulin deficiency induced by streptozotocin administration.     Established that the application reksod reduces the damaging effect of streptozotocin on the pancreas, which shows a decrease in the intensity of the free radical oxidation, reducing rates of basal glucose and a significant improvement in glucose tolerance. It was found that the effectiveness of reksod in experimental insulin deficiency was on average 20% a-tocopherol acetate was higher than that of  Identified antioxidant and antihyperglycemic properties reksod cause the expediency of its further investigation as a promising drug for the correction of metabolic disorders in absolute insulin deficiency. 
Key words: oxidative stress, superoxide dismutase, reksod, absolut  іnsulіn failure, streptozotocin dіabet.

Рецензент: д.мед.н., проф.Л.В.Савченкова

УДК 615. 25: 355:272.3 

Національний фармацевтичний університет (Харків) 

Национальный фармацевтический университет (Харьков)

National University of Pharmacy (Kharkov) Ukraine,

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 8

Donetsk National Medical University n. a. M. Gorky

derimedved@mail.ru

Література
1.    Балаболкин М.И. Діабетологія / М.И. Балаболкин - М.: Медицина, 2002. - С. 554-555.
2.    Бєленічев І.Ф. Антиоксиданти: сучасні уявлення, перспективи створення / І.Ф. Бєленічев, С.І. Коваленко, В.В. Дунаєв //   Ліки. - 2002. - № 1-2.- С. 43-46.
3.    Горбенко Н.І. Патогенетичне обгрунтування ефективності похідного янтарної кислоти - фенсукциналу в терапії цукрового діабету та його судинних ускладнень (експериментальне дослідження): дис... доктора біол. наук: 04.01.14 / Горбенко Наталія Іванівна. - Харків, 2004. - 331 с.
4.     Деримедвідь Л.В. Експериментальне обгрунтування застосування препаратів супероксиддисмутази при патологічних станах, обумовлених активацією процесів вільнорадикального окислення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук: спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Л.В. Деримедвідь. - Київ, 2006. - 36 с.
5.    Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: В 2-х т. / В.С. Камышников. - Мн.: Беларусь, 2000.- Т.1. - 495 с.; Т.2.- 463 с.
6.     Оковитый С.В. Клиническая фармакология антиоксидантов / С.В. Оковитый // ФАРМиндекс-Практик. - 2003. -  Вып. 5. - С. . 85-111. 
7.     Полторак В.В. Стрептозотоциновый и вирусный инсулин-зависимый сахарный диабет (аутоиммунные аспекты) / В.В. Полторак, К.О. Блох// Пробл. эндокринол. - 1989.- Т.35, № 3.- С. 81-88.
8.    Приступнюк О.М. Оксидантний стрес за наявності цукрового діабету / О.М. Приступнюк// Український медичний часопис. - 2002. - № 3. - С.23-25.
9.    Доклінічні дослідження лікарських засобів / О.В. Стефанов, Н.В. Літвінова, М.А. Філоненко-Патрушева [та ін.] - Київ: Авіценна, 2001. - C. 460-471.
10. Тронько Н.Д. Современные проблемы диабетологии / Н.Д. Тронько// Журнал АМН України. - 2000. - Т. 6, № 3. - С. 460-471.
11. Akbarzadeh A. Induction of diabetes by streptozotocin in rats / A. Akbarzadeh, D. Norouzian, M.R. Mehrabi [е.а.] // Indian Journal of Clinical Biochemistry. - 2007. - V. 22 (2). - Р.  60-64.
12. Baynes J.W. Role of oxidative stress in development of complications in diabetes / J.W. Baynes // Diabetes. - 1991. - Vol. 40, № 4. - P. 405-412.
13. Ceriello A. Is oxidative stress the pathogenic mechanism underlying insulin resistance, diabetes and cardiovascular disease? The common soil hypothesis revisited / A. Ceriello, E. Motz // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. - 2004. - Vol. 24, № 5. - P. 816-823.
14. West I.C. Radicals and oxidative stress in diabetes / I.C. West // Diabetic Med. - 2000. - Vol. 17, № 2. - P. 171-180.
15. Yamamoto H. Streptozotocin and alloxan induce DNA strand breaks and poly(ADP-ribose) synthetase in pancreatic islets / H. Yamamoto, Y.Uchigata, H. Okamoto // Nature.-1981.- V. 294.- P. 284-286.

Категорія: 2 (104) | Додав: Roman
Переглядів: 209 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (103) [47]2 (104) [57]
3 (105) [52]4 (106) [54]
5 (107) [46]6 (108) [57]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцініть наш сайт
Всего ответов: 38

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0