Среда, 21.11.2018, 10:37
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2011 » 2 (104)

Дубей Л.Я. , Ябчанка О.В., Дубей Н.В., Дорош О.І., Цимбалюк І.П. Морфофункціональний стан гіпофізарно-тироїдної системи у дітей, хворих на г
12.06.2014, 15:27

Резюме
Дубей Л.Я.
1 , Ябчанка О.В.1, Дубей Н.В.1, Дорош О.І.2, Цимбалюк І.П.3 Морфофункціональний стан гіпофізарно-тироїдної системи у дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію.
Досліджено концентрацію тиротропного гормону (ТТG) та вільного тироксину (FT4) (імунохемілюмінісцентний метод), титр антитіл до тиропероксидази (antiTPO) i тироглобуліну (antiTG) (радіоімунний метод) у сироватці крові, а також проведено сонографічне дослідження щитоподібної залози у 89 дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію (ГЛЛ). За отриманими даними, при оцінці показників морфофункціонального стану гіпофізарно-тироїдної системи під час протокольного лікування ГЛЛ у дітей спостерігається помірна редукція об'єму щитоподібної залози, істотне зменшення TTG та FT4 у сироватці крові при відносній стабільності коефіцієнта ТТG/FT4. Це вказує на значне зниження функції гіпоталамо-гіпофізарно-тироїдної системи, спричинене як хіміотерапевтичними середниками, так і променевим лікуванням хвороби. Зміни в гіпофізарно-тироїдій вісі спостерігались як у ранні (до п'яти років) так і у пізні (після п'яти років) терміни довготривалої ремісії, що розглядається нами як післядія специфічної терапї. Зростання титру antiTPO та antiTG на всіх етапах перебігу ГЛЛ у дітей свідчить про гіперреактивність імунної системи та ризик розвитку автоімунного ушкодження щитоподібної залози.
Ключові слова: гостра лімфобластна лейкемія, діти, програмна терапія, довготривала ремісія, тиротропний гормон, вільний тироксин, атитіла до тиропероксидази, антитіла до тироглобуліну.

Резюме
Дубей Л.Я., Ябчанка О.В., Дубей Н.В., Дорош О.И., Цымбалюк И.П.
 Морфофункциональное состояние гипофизарно-тиреоидной системы у детей, больных острым лимфобластным лейкозом.
Исследовано концентрацию тиреотропного гормона (ТТG) свободного тироксина (FT4) (ммунохемилюминисцентный метод), титр антител к тиреоглобулину (antiTG) и тиреопероксидазе (antiTPO) (радиоиммунологический метод) в сыворотке крови, а также сонографическое исследование щитовидной железы у 89 детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ). При оценке показателей морфофункционального состояния гипофизарно-тиреоидной системы во время проведения протокольной терапии ОЛЛ у детей наблюдается умерення редукция объема щитовидной железы, существенное уменьшение концентрации тиреотропного гормона и свободной фракции тироксина в сыворотке крови при относительной стабильности коэффициента ТТG/FT4. Это объясняется применением химиотерапевтических средств и лучевой терапии у детей с ОЛЛ, что значительно снижает функцию гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системи. Соответствующие изменения в гипофизарно-тиреоидной оси продолжают наблюдаться как в ранних (до пяти лет), так и поздних (после пяти лет) сроках длительной ремиссии и рассматриваются нами как последствия специфической терапии. Что касается антител к тиреоглобулину и микросомальным фракциям, то Наличие достоверного повышения уровня антител к тиреоглобулину и тиреопероксидазе на всех этапах исследования свидетельствует о патологической гиперреактивности имунной системы и риске развития аутоимунного повреждения щитовидной железы.

Ключевые слова: острый лимфобластный лейкоз, дети, программная терапия, длительная ремисия, тиреотропный гормон, свободный тироксин, антитела к тиреоглобулину, антетела к тиреопероксидазе.

Summary
Dubey L.Ya., Yabchanka O.V., Dubey N.V., Dorosh O.I.,  Tsymbaluk I.P. The concentration of adrenocorticotropic hormone and cortisol in blood serum of children with acute lymphoblastic leukemia.
The concentration of thyrotrophic hormone (ТТG) and free thyroxin (FT4) (immunochemoluminiscent method), the level of antibody to microsomal fractions (antiTPO) and antibody to thyroglobulin (antiTG) in blood serum was studied, ultrasound research of thyroid gland was conducted in 89 children with acute lymphoblastic leukemia (ALL). At the estimation of morphofunctional state of hypothalamic-thyroid system indexes during the program ALL therapy, children had moderate reduction of thyroid gland volume, diminishing of the concentration of thyrotrophic hormone and free thyroxin in blood serum with stabile ration ТТG/FT4. It can be explained by decline of hypothalamo-hypophisar-thyroid system function, caused by the chemotherapy and X-ray therapy of ALL in children. Changes in hypothalamo-thyroid axis continue to be observed both at the early (to five years) and the late (after five years) terms of long-term remission, what is estimated by as side effect of specific therapy. Increased level of the antiTPO and antiTG on all stages of ALL indicate on hyperreactivity of immune system and risk of autoimmune damages of thyroid gland.
Key words: acute lymphoblastic leukemia, children, program chemotherapy, long-term remission, thyrotrophic hormone, free thyroxin, antibody to thyroperoxidase, antibody to thyroglobulin.

Рецензент: д.мед.н., проф.І.Б.Єршова

УДК 612.018:616.155.392-036.11-053

1Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України" (Львів) 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45

Государственное учреждение "Институт патологии крови и трансфузионной медицины АМН Украины" (Львов) 79044, г. Львов, ул. Генерала Чупринки, 45

State Institution "Institute of Blood Transfusion Medicine and Medical Sciences of Ukraine" (Kiev) 79044, Lviv, vul. General Chuprynka 45

 2Комунальний заклад Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» 79035, м. Львів, вул. Дністерська, 27

Коммунальное учреждение Львовского областного совета «Западноукраинский специализированный детский медицинский центр» 79035, г. Львов, ул. Днестровская, 27

Communal establishment of the Lviv regional council "Western Specialized Children's Medical Center" 79035, Lviv, vul. Dnisterska 27

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69

3Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого 79010 г. Львов, ул. Пекарская, 69

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 69 Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine

Львівська обласна клінічна лікарня Львів, вул. Чернігівська 7

Львовская областная клиническая больница Львов, ул. Черниговская 7

Lviv Regional Hospital Lviv, vul. Chernihiv 7

www.hospital.lviv.ua

Література
1.    Bottomley S. Late effects of childhood cancer therapy / S. Bottomley, E. Kassner // Journal of Pediatric Nursing. - 2003. - Vol. 18. - Р. 126-133.
2.    Campbell I. Hypothalamic and pituitary function / I. Campbell // Anaesthesia and intensive care medicine. - 2008. - Vol.  9. - Р. 417-419.
3.    Campbell I. Thyroid and parathyroid hormones and calcium homeostasis / I. Campbell // Anaesthesia and intensive care medicine. - 2008. - Vol. 9. - Р. 428-431.

4.    Cross N. Neurologic complications of radiation therapy / N. Cross, M. Glantz // Neurologic Clinics. - 2003. - Vol. 21. - Р. 249-277.
5.    Helen A. Growth and endocrine function after chemotherapy and radiotherapy in childhood / A. Helen, H. Spoudeas // European Journal of Cancer. - 2002. - Vol. 38. - Р. 1748-1759.
6.    Howard S., Ching-Hon Pui. Endocrine complications in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia / S. Howard, Ching-Hon Pui // Blood Reviews. - 2002. - Vol. 16. - Р. 225-243.
7.    James D., Bursell H., Warner J. Interpretation of thyroid function in children / D. James, H. Bursell, J. Warner // Paediatrics and Child Health. - 2007. - Vol. 17. - Р. 361-366.
8.    Jereczek-Fossa B. Radiotherapy-induced thyroid disorders / B. Jereczek-Fossa, D. Alterio, J. Jassem // Cancer Treatment Reviews. - 2004. - Vol. 30. - 369-384.
9.    Laurie E. Cohen. Endocrine Late effects of cancer treatment / Laurie E. Cohen// Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. - 2005. - Vol. 34. - Р. 769-789.
10. Lillian Meacham. Endocrine late effects of childhood cancer therapy / Lillian Meacham// Curr. Problems in Pediatric and Adolescent Health Care. - 2003.  - Vol. 33. - Р. 217-242. 
11. Mohn A. Thyroid function in children treated for acute lymphoblastic leukemia / A. Mohn, F. Chiarelli, A. Di Marzio// J Endocrinol Invest. - 1997. - Vol. 20. - Р. 215-219.
12. O'Brien M., Lacayo N. Acute Leukemia in Children / M. O'Brien, N. Lacayo// Disease-A-Month. - 2008. - Vol. 54. - Р. 202-225.
13. Schmiegelow M. Endocrinological late effects following radiotherapy and chemotherapy of childhood brain tumours / M. Schmiegelow// Danish Medical Bulletin. - 2006/ -- Vol. 53. - Р. 326-341.
14. Shalet S. Endocrine function following the treatment of acute leukemia in childhood / S. Shalet, C. Beardwell, J. Twomey// J. of Pediatrics. - 1977. - Vol. 90. - Р. 920-923.

 

 

Категорія: 2 (104) | Додав: Roman
Переглядів: 207 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (103) [47]2 (104) [57]
3 (105) [52]4 (106) [54]
5 (107) [46]6 (108) [57]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцініть наш сайт
Всего ответов: 38

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0