Пятница, 05.03.2021, 23:29
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2011 » 2 (104)

Жмудь Т.М. Ефективність використання 5% розчину цистеїну в лікуванні хворих з травмами рогівки залізовмісними сторонніми тілами.
12.06.2014, 14:16

Резюме
Жмудь Т.М. Ефективність використання 5% розчину цистеїну в лікуванні хворих з травмами рогівки залізовмісними сторонніми тілами.
Проаналізована ефективність застосування 5% розчину цистеїну в комплексному лікуванні хворих з травмами рогівки залізовмісними сторонніми тілами. Встановлено, що використання цистеїну призводить до статистично достовірного зменшення набряку рогівки, скорочення строків лікування в середньому на 3 доби, а також зменшення числа ускладнень. Виявлена можливість нормалізації рівня окисно-відновних ферментів в слізній рідині хворих з травмами рогівки залізовмісними сторонніми тілами - ЛДГ на 35%, Г-6-ФДГ - на 26,5%, ГлДГ - на 24% під впливом 5% розчину цистеїну. Наведені дані обґрунтовують доцільність застосування 5 % розчину цистеїну в комплексному лікуванні хворих з травмами рогівки залізовмісними сторонніми тілами.

Ключові слова: травма рогівки, залізовмісні сторонні тіла, окисно-відновні ферменти, слізна рідина, цистеїн.
Резюме
Жмудь Т.М. Эффективность применения 5% раствора цистеина в комплексном лечении больных с травмами роговицы железосодержащими инородными телами.
Проанализированная эффективность применения 5% раствора цистеина в комплексном лечении больных с травмами роговицы железосодержащими инородными телами. Установлено, что использование цистеина приводит к статистически достоверному уменьшению отеку роговицы, сокращению сроков лечения в среднем на 3 дня, а также уменьшения числа осложнений. Выявленна возможность нормализации уровня окислительно-восстановительных ферментов в слезной жидкости больных с травмами роговицы железосодержащими инородными телами - ЛДГ на 35%, Г-6-ФДГ - на 26,5% ГлДГ - на 24% под воздействием 5% раствора цистеина. Приведенные данные обосновывают целесообразность применения 5 % раствора цистеина в комплексном лечении больных с травмами роговицы железосодержащими инородными телами.
Ключевые слова: травма роговицы, железосодержащие инородные тела, окислительно-восстановительные ферменты, слезная жидкость, цистеин.
Summary
Zhmud Т. Efficiency of application 5 % solution of cystein in the holiatry of patients with the traumas of cornea iron-containing foreign bodies.
Analysed efficiency of application 5 % solution of cystein in the holiatry of patients with the traumas of cornea iron-containing foreign bodies. It is set that over the use of cystein brings to the statistically reliable diminishing to the edema of cornea, to reduction of terms of treatment on the average on 3 days, and also diminishing of number of complications. Educed possibility of normalization of level of the enzymes in the tear liquid of patients with the traumas of cornea by iron-containing foreign bodies - LDG on 35%, G-6-FDG- on 26,5 % GlDG - on 24 % under act of a 5 % solution of cystein. Cited data ground expediency of application 5 % solution of cystein in the holiatry of patients with the traumas of cornea iron-containing foreign bodies.
Key words: trauma of cornea, iron-containing foreign bodies, ORP enzymes, tear liquid, cystein.
Рецензент: д.мед.н., проф.А.М.Петруня
д.мед.н., проф.Л.В.Савченкова

УДК 617.7-001.4:661.183.123.6

ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України"Французький бульв., 49/51, Одеса, Одеська Обл., 65061

ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова АМН Украины" Французский бульв., 49/51, ​​Одесса, Одесская Обл., 65061

State Institution "Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy named. Filatov AMS Ukraine" French blvd., 49/51, Odessa, Odessa region., 65061

Література
1.    Бабайлова О. М. Психокоррекция при тяжелой травме органа зрения / О.М. Бабайлова // Поражения органа зрения : материалы юбилейной научной конференции, посвященной 190-летнему юбилею основания кафедры офтальмологии Военно-медицинской академии. - Санкт-Петербург, 2008. - С. 19 - 20.
2.    Віт В. В. Гематоофтальмологический барьер при травме глаза / В.В. Вит, С.К. Дмитриев// Офтальмол. журн. - 1997. - № 2. - С. 143 - 148.
3.    Калицев Л. Н. Сравнительная оценка эффективности лечения после удаления инородных тел роговицы / Л.Н. Калицев, Л.А. Ширинговская, О.В. Шерешенецкая// Матеріали міжнародної конференції офтальмологів "Сучасна мікрохірургія вроджених катаракт у дітей. Жива хірургія". - Одеса, 2003. - С. 77 - 78.
4.    Кононенко Л.А. Клинико-экспериментальные и физические методы диагностики и лечения посттравматических изменений органа зрения / Л.А. Кононенко, Ю.Ф. Майчук. - М.: Медицина, 1998. - С. 5-6.
5.    Пат. 2089148 Российская Федерация, МПК А61N5/06. Способ удаления инородных тел из глубоких слоев роговицы / Степанов А.В., Иванов А.Н., Казарян А.А., Кваша О.И. ; заявитель и патентообладатель Моск. науч.-исслед. ин-т глазных болезней им. Гельмгольца. - № 95117337/14 ; заявл. 1995.10.06 ; опубл. 1997.09.06.
6.    Пат. 46641 Україна, МПК А61К35/75. Спосіб лікування бактерійного кератиту / Максименко О.М. ; заявник і патентоволодар Дніпропетровська державна медична академія. - №2001117452 ; заявн. 01.11.2001 ; опубл. 15.05.2002.
7.    Сергієнко М. М. Екзогенні бактерійні кератити: [уч.-метод. рек.] / М.М. Сергієнко, С.О. Риков, Г.Г. Лемзяков. - Київ, 2002. - 24 с.
8.    Шиф Л.В. Повышение эффективности лечения больных с непроникающими ранениями роговицы / Л.В. Шиф // Офтальмол.журн. - 1983. - № 3. - С. 144-146.

Категорія: 2 (104) | Додав: Roman
Переглядів: 439 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (103) [47]2 (104) [57]
3 (105) [52]4 (106) [54]
5 (107) [46]6 (108) [57]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0