Среда, 21.11.2018, 11:00
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2011 » 5 (107)

Гонтова Т.М. Кількісний вміст сполук суми фенольної природи в траві культивуємих фіалок.
24.06.2014, 21:12

Резюме
Гонтова Т.М. Кількісний вміст сполук суми фенольної природи в траві культивуємих фіалок. 
Вперше в траві фіалки гібридної з одно- та двокольоровими квітками було визначено кількісний вміст суми основних груп фенольних сполук, а саме флавоноїдів, кислот гідроксикоричних, антоціанів, дубильних речовин. Більший вміст суми флавоноїдів був характерний для фіалок з жовтими і жовто-бордовими квітками, суми кислот гідроксикоричних - для фіалок з бордовими, жовто-бордовими і жовто-синіми квітками, суми антоціанів для фіалок з бордовими та синіми квітками. Вміст дубильних речовин для всіх досліджених об'єктів був незначним.
Ключові слова: фіалка, кількісний вміст, флавоноїди, кислоти гідроксикоричні, антоціани, дубильні речовини. 

Резюме
Гонтовая Т.Н. Количественное содержание сумы веществ фенольной природы в траве культивируемых фіалок.
Впервые в траве фиалки гибридной с одно- и двуцветными цветками было определено количественное содержание суммы основных групп фенольных веществ, а именно флавоноидов, кислот гидроксикоричных, антоцианов, дубильных веществ. Большее содержание сумы флавоноидов было характерно для фиалок с жeлтыми и жeлто-бордовыми цветками, сумы кислот гидроксикоричных - для фиалок с бордовими, жeлто-бордовими и жeлто-синими цветками, сумы антоцианов - для фиалок с бордовыми и синими цветками. Содержание дубильных веществ для всех исследуемых обектов было незначительным.
Ключевые слова: фиалка, количественное содержание, флавоноиды, кислоты гидроксикоричные, антоциани, дубильные вещества. 

Summary
Gontovaya T.N. Quantitative content of the phenolic character substances sum in herb of the violet cultivated. 
For the first time in the grass, violets hybrid with single- and bicolor flowers was determined quantitative content sum major groups of phenolic compounds, namely, flavonoids, hydroxycinnamic acids, anthocyanins, tannins. Higher content of flavonoids sum was characteristic for violets with yellow and yellow -burgundy flowers, hydroxycinnamic acids sum - for violets with claret, yellow-claret and yellow-blue flowers, anthocyanins sum - for violets with claret and blue flowers. Tannin content of all studied properties per was insignificant.
Key words: violet, quantitative content, flavonoids, hydroxycinnamic acids, anthocyanins, tannins.

Рецензент: д.біол.н., проф.Б.П.Романюк

УДК 615.322:54.062:582.842.2

Національний фармацевтичний університет (Харків)  61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Национальный фармацевтический университет (Харьков) 61002, г. Харьков, ул. Пушкинская, 53

National University of Pharmacy (Kharkov) Ukraine, 61002, Kharkov, 53, str. Pushkinska

Література
1.    Башура А. Г. Лечебная косметика в аптеках и не только… / А. Г. Башура, С. Г. Ткаченко. - Харьков : Прапор, 2006. - 392 с.
2.    Бубенчиков Р. А. Изучение состава фенольных соединений фиалки полевой методом ВЭЖХ / Р. А. Бубенчиков, Н. Ф. Гончаров // Хим.-фармац. журн. - 2005. - Т. 39, № 3. - С. 31-32.
3.    Бубенчиков Р. А. Флавоноиды фиалки трехцветной / Р. А. Бубенчиков, И. Л. Дроздова // Фармация. - 2004. - № 2. - С. 11-12.
4.    Государственная Фармакопея СССР. Вып. 2. / МЗ СССР. - [11-е изд.]. - М. : Медицина, 1989. - 400 с.
5.    Косман В. М. Количественное экстракционно-спектрофотометрическое определение суммарного содержания гидроксикоричных кислот в присутствии флавоноидов в экстрактивных веществах некоторых лекарственных растений / В. М. Косман, И. Г. Зенкевич // Растит. ресурсы. - 2001. - Т. 37, № 4. - C. 123-129.
6.    Лекарственное растительное сырьё / под ред. В.С. Бабкина. - М.: Изд-во Стандартов, 1980. - 196 с. 
7.    Литвиненко В. И. Фиалка трехцветная и фиалка полевая : химический состав и применение / В. И. Литвиненко, Р. А. Бубенчиков, Н. В. Попова // Фармаком. - 2004. - № 1. - С. 62-66.
8.    Мішнєва К. Д. Визначення вмісту фенольних сполук в траві та густих екстрактах фіалки та братків садових / К. Д. Мішнєва, Т. М. Гонтова // Запорожский мед. журн. - 2006. - № 1. - С. 159-160. 
9.    Мішнєва К. Д. Елементний склад трави та густих екстрактів деяких представників роду Фіалка в порівнянні з грунтом / К. Д. Мішнєва, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Фітотерапія. Часопис. - 2007. - № 2. - С. 69-71.
10. Мішнєва К. Д. Флавоноїди братків садових / К. Д. Мішнєва, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Фармакогнозія ХХІ століття. Досягнення та перспективи : тез. доп. ювілейної наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті канд. фармац. наук, доц. Михайла Івановича Борисова. -  (Харків, 26 берез. 2009 р.). - Харьков, 2009. - С. 150-151.
11. Мішнєва К. Д. Дослідження ліпофільних фракцій трави деяких представників роду Фіалка / К. Д. Мішнєва, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Медична хімія. - 2008. - Т. 10, № 3. - С. 79-82.
12. Пат. 87066 Україна, (А61К) МПК А61К 36/86, А61К 127/00, А61Р 37/00 Спосіб одержання комплексу полісахаридів з мембраностабілізуючою та імуномоделюючою дією / Мішнєва К. Д., Гонтова Т. М., Хворост О. П.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. - № u 2008 00491 ; заявл. 14.01.08 ; опубл. 10.06.09, Бюл. № 11.
13. Пат. 56259 Україна, МПК А61К 36/86, А61К 127/00 А61К 127/00, А61Р 37/00 на корисну модель "Спосіб одержання засобу з противиразковою дією" / Дроговоз С.М., Хворост О.П., Гонтова Т. М., Мішнєва К.Д., Позднякова А.Ю..; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. - № 56259 ; заявл. 07.06.2010 ; опубл. 10.01.2011, Бюл. №1.
14. Соколова Т. А. Декоративное растениеводство: Цветоводство. - М. : Академия, 2006. - С. 152.
15. Чекман І. С. Клінічна фітотерапія / І. С. Чекман. - Київ : А.С.К., 2003. - 552 с.
16. Хацкевич Ю. Г. Фиалки : выращивание и уход / Ю. Г. Хацкевич. - Київ : Харвест, 2003. - 112 с.
17. A glycosidic isoflavonoid from Viola hondoensis (Violaceae), and its effect on the expression of matrix metalloproteinase-1 caused by ultraviolet irradiation in cultured human skin fibroblasts / H. I. Moon, J. Lee, O. P. Zee, J. H. Chung // Biol. Pharm. Bull. - 2005. - Vol. 28, № 6. - Р. 1123-1125.
18. Analysis of heartsease (Viola tricolor L.) flavonoid glycosides by micro-liquid chromatography coupled to multistage mass spectrometry / V. Vukics, T. Ringer, A. Kery [et al.] // J. of Chromat. 2008. - Vol. 1206, № 1. - P. 11-20.
19. European Pharmacopoeia. - [7th ed.] - Strasbourg : Counsil of Europe, 2009.
20. Major flavonoid components of heartsease (Viola tricolor L.) and their antioxidant activities / V. Vukics, A. Kery, G.K. Bonn, A. Guttman // Anal. Bioanal. Chem. - 2008. - Vol. 390, № 7. - Р. 1917-1925.

Категорія: 5 (107) | Додав: Roman
Переглядів: 202 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (103) [47]2 (104) [57]
3 (105) [52]4 (106) [54]
5 (107) [46]6 (108) [57]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцініть наш сайт
Всего ответов: 38

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0