Пятница, 05.03.2021, 23:34
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2012 » 4 (112)

Сидоренко Ю.В., Іванова Л.М. Динаміка показників перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з ішемічн
08.06.2014, 17:41

Резюме
Сидоренко Ю.В., Іванова Л.М. Динаміка показників перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з ішемічною хворобою серця при застосуванні тівортіну.
У хворих на неалкогольный стеатогепатит у поєднанні з ішемічною хворобою серця встановлена активація процесів ліпопероксидації, що характеризувалося накопиченням у сиворотці крові продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) - диєнових конъюгат та малонового диальдегиду, підвищенням показника перекисного гемолізу еритроцитів. Включення тівортіну до комплексу лікування цих пацієнтів сприяло номалізації метаболічних показників.
Ключові слова: неалкогольний стеатогепатіт, ішемічна хвороба серця, ліпопероксидація, лікування, тівортін.

Резюме
Сидоренко Ю.В., Иванова Л.Н. Динамика показателей перекисного окисления липидов у больных неалкогольным стеатогепатитом в сочетании с ишемической болезнью сердца при применении тивортина.
У больных неалкогольным стеатогепатитом в сочетании с ишемической болезнью сердца установлена активация процессов липопероксидации, что характеризовалось накоплением в сыворотке крови продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) - диеновых конъюгат и малонового диальдегида, а также повышением показателя перекисного гемолиза еритроцитов. Включение тивортина в комплекс лечения этих пациентов способствовало нормализации метаболических показателей.
Ключевые слова: неалкогольный стеатогепатит, ишемическая болезнь сердца, липопероксидация, лечение, тивортин.


 

Summary
Sydorenko Yu.V., Ivanova L.N. Dynamics of parameters of lipid peroxidation in patients nonalcoholic steatogepatitis in combination with ischemic heart disease at application of tivortin.
At patients with nonalcoholic steatogepatitis in combination with ischemic heart disease installed the activation of lipid peroxidation, which was characterized by the accumulation of serum lipid peroxidation products (LPO) - diene conjugates and malone dialdegid and an increase in peroxidation index of erythrocyte hemolysis. Including of tivortin was instrumental in normalization of metabolic indexes.
Кеу words: nonalcoholic steatohepatitis, ischemic heart disease, lipoperoxidation, treatment, tivortin.

Рецензент: д.мед.н., проф.Ю.Г.Бурмак

УДК 616.36+616.12]-085

ДЗ «Луганський державний медичний університет»

ГЗ «Луганский государственный медицинский университет»

91045, кв. 50-летия Обороны Луганска, 1 г, Луганск, Украина

State Establishment "Lugansk State Medical University"

91045,50 Rokyv Oborony Luganska Block, 1G, Lugansk,Ukraine

propedevtika2011@yandex.ru

siderman@ukr.net

Література
1. Андреев Л.И. Методика определения малонового диальдегида / Л.И. Андреев, Л.А. Кожемякин // Лабораторное дело. - 1988. - № 11. - С. 41-43.
2. Вплив тівортіну на ферментативну активність системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатіт у поєднанні з ішемічною хворобою серця / Л.М. Іванова, Ю.В.Сидоренко, М.В.Височин [та інш.] // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Зб. наукових праць. - Київ; Луганськ, 2011. - Вип. 6 (108). - С. 195-201.
3. Коваленко В.Н. Компендиум 2008 - лекарственные препараты (2008) / за ред. В.Н.Коваленко, А.П. Вікторова. - Киев : Морион, 2008. - 2270 с.
4. Лапач С.Н. Основные принципы применения статистических методов в клинических испытаниях / С.Н.Лапач, А.В.Чубенко, П.Н.Бабич. - Киев: Морион, 2002. - 160 с.
5. Гаврилов Б.В. Анализ методов определения продуктов ПОЛ в сыворотке крови по тесту с ТБК / Б.В. Гаврилов, А.Р. Гаврилова, Л.М. Мажуль // Вопросы медицинской химии. - 1987. - Т. 33, № 1. - С. 118 - 123.
6. Особенности функциональных нарушений миокарда, внутрисердечной и системной гемодинамики при хронических диффузных болезнях печени / А.Ю. Васильев, М.В. Жарикова, Т.В. Пенкина, Н.А. Постнова // Военно-медицинский журнал. - 2003. - № 11. - С. 33-35.
7. Серцево-судінні захворювання : метод. рекомендації діагностіки та лікування / За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая. - Київ: Здоров'я України, 2005. - 542 с.
8. Скворцов В.В. Пероксидация липидов и антиоксидантная система в гепатологии / В.В. Скворцов // Гепатология. - 2003. - № 3. - С. 7 - 13.
9. Слободський В. А. Досвід застосування препарату Тівортін® аспартат при лікуванні пацієнтів зі стабільною стенокардією напруження / В. А. Слободський// Український медичний часопис. - 2009. - № 5(73). - С. 40-43
10. Стандартизовані протоколи діагностики та лікування хвороб органів травлення: методичні рекомендації / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, Н.Д. Опанасюк [та інш.] - Київ, 2005. - 56 с.
11. Філіппов Ю.О. Основні показники гастроентерологічної захворюваності в Україні / Ю.О. Філіппов, І.Ю. Скирда, Л.М. Петречук // Гастроентерологія: міжвід. зб. - Дніпропетровськ, 2006. - Вип. 37. - С. 3 - 9.
12. American heart association guide for improving cardiovascular health at the community level: a statement for public health practitioners, healthcare providers, and health policy makers from the american heart association expert panel on population and prevention science / T.A.Pearson, T.L.Bazzarre, S.R.Daniels [et al.] // Circulation. - 2003. - Vol. 107(4). - Р. 645-651.
13. Angulo P. Nonalcoholic fatty liver disease / P. Angulo, K. Undor // J. Gastroenterol. Hepatol. - 2002. - Suppl. 17. - P. 187 - 191.


 

Категорія: 4 (112) | Додав: dok
Переглядів: 429 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (109) [43]2 (110) [55]
3 (111) [45]4 (112) [52]
5 (113) [76]6 (114) [83]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0