Среда, 21.11.2018, 11:04
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2012 » 5 (113)

Бабак О.Я., Железнякова Н.М. Полівалентність механізмів реалізації синдрому ендогенної інтоксикації у хворих з коморбідним перебігом хронічн
18.08.2014, 17:28

Резюме
Бабак О.Я., Железнякова Н.М. Полівалентність механізмів реалізації синдрому ендогенної інтоксикації у хворих з коморбідним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень і хронічного панкреатиту.
При обстеженні 98 хворих з хронічним обструктивним захворювання легенів (ХОЗЛ), серед яких у 63 випадках мав місце хронічний панкреатит (ХП), проведено вивчення шляхів формування синдрому ендогенної інтоксикації. Було доведено, що при ізольованому ХОЗЛ його формування в більшій мірі відбувається внаслідок накопичення фракції токсинів середніх розмірів та глобулінової фракції, а при поєднанні хвороб – глобулінової та альбумінової фракції сироватки крові. В першому випадку це, ймовірно, пов’язано з накопиченням продуктів ПОЛ та циклічних нуклеотидів, а при коморбідності – також продуктів тканинної деструкції, що сприяє формуванню аутоімунних ускладнень.
Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легенів, хронічний панкреатит, патогенез, ендогенна інтоксикація.
Резюме
Бабак О.Я., Железнякова Н.М. Поливалентность механизмов реализации синдрома эндогенной интоксикации у больных с коморбидным течением хронического обструктивного заболевания легких и хронического панкреатита.
При обследовании 98 больных с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ), среди которых в 63 случаях имел место хронический панкреатит (ХП), проведено изучение путей формирования синдрома эндогенной интоксикации. Было доказано, что при изолированном ХОЗЛ его формирования в большей мере происходит в результате накопления фракции токсинов средних размеров и глобулиновой фракции, а при сочетании болезней - глобулиновой и альбуминовой фракций сыворотки крови. В первом случае это, вероятно, связано с накоплением продуктов ПОЛ и циклических нуклеотидов, а при коморбидности - также продуктов тканевой деструкции, что способствует формированию аутоиммунных осложнений.
Ключевые слова: хроническое обструктивное заболевание легких, хронический панкреатит, патогенез, эндогенная интоксикация.
Summary
Babak O.Ya., Zhelezniakova N.M. Multivalency of mechanisms of endogenous intoxication syndrome in patients with comorbid chronic obstructive lung disease and chronic pancreatitis.
In a study of 98 patients with chronic obstructive lung disease (COLD), among which 63 cases with chronic pancreatitis (CP), undertaken to explore ways of the endogenous intoxication syndrome formation. It has been shown that isolated chronic obstructive lung disease in its formation is largely a result of the accumulation of medium size toxins and globulin fraction, and a combination of diseases - globulin and albumin fractions of serum. In the first case it is probably due to the accumulation of POL products and cyclic nucleotides, and in case of comorbidity – also the products of tissue destruction, which contributes to autoimmune complications.
Key words: chronic obstructive lung disease, chronic pancreatitis, pathogenesis, endogenous intoxication.
Рецензент: д.мед.н., проф. Ю.Г. Бурмак

УДК 616.24-007.272-036.12+616.37-002-036.12]-092

ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»

ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМНУ»

GI «L. T. Mala National Therapy Institute of the NAMS of Ukraine»

Харківський національний медичний університет

Харьковский национальный медицинский университет

Kharkiv National Medical University,

nmz25@mail.ru

Література
1. Андрейчин М.А. Методи дослідження ендогенної інтоксикації організму: методичні рекомендації МОЗ України / М.А. Андрейчин, М.Д. Бех, В.В. Дем’яненко [та ін.]. - Київ, 1998. - 31 с.
2. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и алергологія: пособие / Г.Н. Дранник. – [4-е изд., доп.]. – Київ: Полиграф плюс, 2010. – 552 с.
3. Маев И.В. Болезни поджелудочной железы: в 2-х т. / И.В. Маев, Ю.А. Кучерявый. - М.: Медицина, 2008. - Т. 2. - 558 с.
4. Минушкин О.Н. Хронический панкреатит: эпидемиология, этиология, классификация / О.Н. Минушкин // Фарматека. – 2007. – № 2. – С. 53–56.
5. Мусселиус С.Г. Синдром эндогенной интоксикации при неотложный состояниях / С.Г. Мусселиус. – Киев: Бином, 2008. – 199 с.
6. Перцева Т.А. Эпидемиология и диагностика хронического обструктивного заболевания легких / Т.А. Перцева // Український пульмонологічний журнал. – 2011. - № 2. – С. 20.
7. Степанов Ю.М. Динаміка захворюваності та поширеності основних хвороб органів травлення в Україні за 5 останніх років / Ю.М. Степанов, Н.Г. Гравіровська // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. – Дніпропет-ровськ: Журфонд, 2012. – С. 3-12.
8. Фещенко Ю.И. Хроническое обструктивное заболевание легких – актуальная медико-социальная проблема / Ю.И. Фещенко // Український пульмонологічний журнал. – 2011. - № 2. – С. 6.
9. Шано В.П. Синдром эндогенной интоксикации / В.П. Шано, Е.А. Кучер // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2011. - № 1 (25). - С. 35-41.
10. Chatila W.M. Comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease / W.M. Chatila, B.M. Thomashow, O.A. Minai // Proc. Am. Thorac. Soc. - 2008. - Vol. 5. - P. 549-555.
11. Complex chronic comorbidities of COPD / L.M. Fabbri, F. Luppi, B. Beghe [et al.] // Eur. Respir. J. - 2008. - Vol. 31. - P. 204-212.
12. From the Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD, global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD) 2011. Available from: http://www.goldcopd.org/.
13. Source: World Health report. World Health Organization. Available from URL: http://www.who.int/respiratory/copd/en/.

 

Категорія: 5 (113) | Додав: siderman
Переглядів: 206 | Завантажень: 0 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (109) [43]2 (110) [55]
3 (111) [45]4 (112) [52]
5 (113) [76]6 (114) [83]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцініть наш сайт
Всего ответов: 38

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0