Вторник, 02.03.2021, 05:30
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2012 » 5 (113)

Харчук І.В. Оцінка потенційної нефротоксичності сполук з антипроліферативною активністю похідних малеіміду і дигідропіролу
18.08.2014, 16:44

Резюме
Харчук І.В. Оцінка потенційної нефротоксичності сполук з антипроліферативною активністю похідних малеіміду і дигідропіролу.
Досліджено особливості впливу похідного малеіміду 1-(4-Cl-бензил)-3-хлор-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону (МІ-1) і похідного дигідропіролу 1,4-заміщеного 5-аміно-1,2-дигідропірол-3-ону (Д-1) на життєздатність і апоптоз-індуковану загибель епітеліоцитів проксимальних та дистальних канальців нирок. Встановлено, що МІ-1 і Д-1 є більш токсичними по відношенню до епітеліоцитів дистальних канальців порівняно з епітеліоцитами проксимальних канальців. До механізмів цитотоксичності сполук залучений апоптоз-індукований шлях клітинної загибелі.
Ключові слова: культура клітин, похідні малеіміду і дигідропіролу, нефротоксичність, апоптоз.

Резюме
Харчук И.В. Оценка потенциальной нефротоксичности соединений с антипролиферативной активности производных малеимида и дигидропиррола.
Исследованы особенности влияния производных малеимида 1 - (4-Cl-бензил)-3-хлор-4-(CF3-фениламино)-1Н-пиррол-2,5-диона (МИ-1) и 1,4-замещенного 5-амино-1,2-дигидропиррол-3-она (Д-1) на жизнеспособность и апоптоз-индуцированную гибель эпителио-цитов проксимальных и дистальных канальцев почек. Установлено, что МИ-1 и Д-1 являются более токсичными по отношению к эпителиоцитам дистальних канальцев сравнительно с эпителиоцитами проксимальных канальцев. В механизмы цитотоксичности соединений вовлечен апоптоз-индуцированный путь клеточной гибели.
Ключевые слова: культура клеток, производные малеимида и дигидропиррола, нефротоксичность, апоптоз

Summary
Kharchuk I.V. Evaluation of potential nephrotoxicity of compounds with anti-proliferative activity derivatives maleimide and dihydropyrrole.
The features of the influence of a maleimide derivative 1-(4-Cl-benzyl)-3-chloro-4-(CF3-phenylamino)-1H-pyrrole-2 ,5-dione (MI-1) and 1,4-substituted 5 - amino-1,2-dihydropyrrolo-3-one (D-1) on the viability and apoptosis-induced death of renal proximal and distal tubular epithelial cells. It was found that MI-1 and D-1 were more toxic with respect to the epithelial cells of distal than proximal tubule cells. The apoptosis-induced cell death pathway is involved in the mechanisms of both compounds cytotoxicity.
Key words: cell culture, maleimide and dihydropyrrole derivatives, nephrotoxicity, apoptosis.

Рецензент: д.біол.н., проф. В.К. Рибальченко

УДК 577.2:616-006

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Taras Shevchenko National University of Kyiv

kharchukirina@ukr.net

Література

1. Данилов М.О. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфо функціональний стан нирок щурів / М.О. Данилов, Г.В. Островська // IV Міжнар. наук. конф. «Психофізіологічні і вісцеральні функції в нормі і патології». – Київ, 2012. – С. 75.

2. Кузнєцова Г.М. Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного дигідропіролу і 5-фторурацилу на слизову оболонку кишечника щурів / Г.М. Кузнєцова, Г.В. Островская, В.К. Рыбальченко // Современные проблемы токсикологии. – 2011. – № 1-2. – C. 47‑51.
3. Морфо-функціональний стан органів шлунково-кишкового тракту після впливу похідного малеіміду МІ-1 протягом місяця / О.В. Линчак, І.В. Харчук, Н.О. Карпезо [та ін.] // Соврем. пробл. токсикол. – 2011. – № 1-2 (52). – С. 52-55.
4. Морфо-функціональні зміни в сім’яниках щурів під впливом нового антинеопластичного препарату, похідного малеіміду / І.В. Харчук, Н.О. Карпезо, Г.В. Островська [та ін.] // Совр. пробл. токсикол. – 2008. – № 1. – С. 61-64.
5. Особливості морфо-функціонального стану нирок під впливом різних доз та тривалості дії потенційного цитостатика похідного малеіміду 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону / І.В. Харчук, Н.О. Карпезо, Г.В. Островська [та ін.] // Доп. НАН України. – 2009. - № 10. – С. 185-188.
6. Морфологічні зміни у підшлунковій залозі щурів під впливом 1-(4-Cl-бензил)-3-хлор-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону / І.В.Харчук, О.В. Линчак, Н.О. Карпезо [та ін.] // Совр. пробл. токсикол. – 2008. – № 4. – С. 16-19.
7. Дослідження структурно-функціонального стану нирок та підшлункової залози щурів після тривалої дії новітньої таргетної сполуки – похідного малеіміду / І.В. Харчук, О.М. Філінська, С.В. Яблонська, Т.В. Рибальченко // Доп. НАН України. – 2010. – № 7. – С. 150-154.
8. Оцінка гепатотоксичності нового похідного малеіміду з цитостатичною активністю і його вплив на перекисне окислення та антиоксидантну систему печінки / С.В. Яблонська, О.М. Філінська, Г.В. Островська, В.К. Рибальченко // Укр. біохім. журн. – 2009. – Т. 81, № 3. – С. 83-92.
9. Arias J.L. Drug targeting strategies in cancer treatment: an overview / J.L. Arias // Mini Rev. Med. Chem. – 2011. – Vol. 11 (1). – P. 1-17.
10. Preventive action of maleimide derivative 1-(4-Cl-benzil)-3-Cl-4-(CF3-fenilamino)-1Н-pyrrol-2,5-dion on rat’s renal system in 1,2-dimethylhydrasine-induced colon carcinogenesis / I. Kharchuk, O. Filinska, S. Yablonska, V. Rybalchenko  // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. - Lublin – Polonia. – Sectio DDD. Pharmacia. – 2010. ‑ Vol. 23, № 2. ‑ P. 191-195.
11. Kuznetsova G. M. Influence of cytostatic compound dihydropyrrol derivative on colon mucosa under colon cancer in rats / G. M. Kuznetsova, A.P. Burlaka, V.K. Rybalchenko // The 1-st Multidisciplinary Symposium “Molecular Oncology: From Laboratory Bench to Medicine”. – Kyiv, Ukraine, 2012. – P. 78.
12. Lynchak O. Effects of new maleimide derivate on the 1,2-dimethylhydrazine-induced colon carcinogenesis in rats / O. Lynchak, G. Ostrovska, V.  Rybalchenko // Gut "GASTRO 2009 UEGW/WCOG, London". – 2009. – Vol. 58 (Suppl. II). – P. A334.
13. Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays / T. Mosmann  // J. Immunol. Meth. – 1983. – Vol. 65. – P. 55–63.
14. Isolation, propagation and characterization of primary tubule cell culture from human kidney / W. Qi, D.W. Johnson, D.A. Vesey [е.а.] // Nephrology (Carlton). ‑ 2007. – Vol. 12. – P. 155-159.
15. Effect of the maleimide derivative MI-1, a novel antitumor agent, on the rat myocardium and cardiomyocytes / V. Rybalchenko, I. Kharchuk, V. Kyrychenko, O. Lynchak // Exp. Clin. Cardiol. – 2011. – Vol. 16, Suppl A. – P. 25A.
16. Zhang J. Targeting cancer with small molecule kinase inhibitors / J. Zhang, P.L. Yang, N.S. Gray // Nature Review Cancer. – 2009. – Vol. 9, № 11. – P. 28-39.

Категорія: 5 (113) | Додав: siderman
Переглядів: 438 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (109) [43]2 (110) [55]
3 (111) [45]4 (112) [52]
5 (113) [76]6 (114) [83]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0