Пятница, 05.03.2021, 22:05
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2012 » 6 (114)

Черкашина Л.В. Гальванічний опір шкіри та електрошкірна чутливість у пацієнтів зі стрес-індукованими дерматозами та психогенними захворюванн
26.05.2014, 17:32

Резюме
Черкашина Л.В. Гальванічний опір шкіри та електрошкірна чутливість у пацієнтів зі стрес-індукованими дерматозами та психогенними захворюваннями шкіри.
За результатами порівняльного аналізу психофізіологічних показників пацієнтів з психогенними захворюваннями та осіб контрольної групи продемонстровано, що перебіг стрес-індукованих дерматозів характеризуються різними електрофізіологічними процесами, що може бути використано для удосконалення їх діагностики. Для діагностики стрес-індукованих дерматозів слід застосовувати діагностичну цінність показників опору шкіри в координатних зонах меридіану тонкого кишковика, а для диференційної діагностики слід використовувати меридіани жовчного міхура, сечового міхура, селезінки та підшлункової залози.
Ключові слова: психогенні захворювання шкіри, діагностика, електрочутливість, гальванічний опір шкіри.
Резюме
Черкашина Л.В. Гальваническое сопротивление кожи и электрокожная чувствительность у пациентов со стресс-индуцированными дерматозами и психогенными заболеваниями кожи.
По результатам сравнительного анализа психофизиологических показателей пациентов с психогенными заболеваниями кожи и лиц контрольной группы продемонстрировано, что стресс-индуцированных дерматозов характеризуется разными электрофизиологическими процессами, что может быть использовано для совершенствования диагностики. Для диагностики стресс-индуцированных дерматозов следует исплльзовать диагностическую ценность показателей гальванического сопротивления кожи в координатных зонах меридиана тонкого кишечника, а для дифференциальной диагностики - в координатных зонах меридианов жовчного пузыря, мочевого пузыря, селезёнки и поджедудочной железы.
Ключевые слова: психогенные заболевания кожи, диагностика, электрочувствительноссть, гальваническое сопротивление кожи.
Summary
Cherkashina L.V. Galvanic skin resistance and electrodermal sensitivity of patients with stress-induced dermatoses and psychogenic skin diseases.
For a comparative analysis of physiological parameters of patients with psychogenic diseases and the control group it is demonstrated that the course of stress-induced dermatoses is characterized by different electrophysiological processes that can be used to improve their diagnosis. For the diagnosis of stress-induced dermatoses should use the diagnostic value of skin resistance indices in the coordinate areas of thin intestine meridian, and for differential diagnosis should use the meridians of the gall bladder, urine bladder, spleen and pancreas.
Key words: psychogenic skin diseases, diagnosis, electrosensitivity, galvanic skin resistance, dermatology.
Рецензент: д.мед.н., проф. С.П. Шкляр

УДК 611.611.– 073.432.19

 

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Харьковская медицинская академия последипломного образования

61176, г. Харьков, ул.Корчагинцев, 58

Kharkov medical academy of Postgraduate Education

61176, Kharkov, 58 str.Korchahyntsev

serg_shklyar@ukr.net

 

Література

1. Андрашко Ю.В. Вплив лікування у камерах штучного мікроклімату на психоемоційний статус хворих на псоріаз та атопічний дерматит / Ю.В. Андрашко, І.С. Миронюк // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО ім. П.Л.Шупика. - 2002. -Вип.11.-Кн.1.-С.22-28.
2. Болотна Л.А. Новий фармакотерапевтичний підхід до лікування псоріазу / Л.А. Болотна, О.В. Решетняк // Дерматол. та венерологія. - 2002. - № 2. - С. 56-58.
3. Касимова Л.Н. Особенности психической сферы у больных псориазом / Л.Н. Касимова, И.И. Китаева, В.Н. Григорьева, Н.К. Никулин // Нижегородский медицинский журнал. - 2004. - № 1. - С. 8-12.
4. Мавров І.І. Поширеність системних захворювань сполучної тканини у Харківському регіоні залежно від факторів довкілля / І.І. Мавров, С.П. Шкляр, В.В. Савенкова, Л.В. Черкашина // Дерматологія та венерологія. - 2009. - № 1. - С. 3-18.
5. Остришко В.В. Диагностика и коррекция пограничных психических расстройств / В.В. Остришко, О.Л. Иванов, В.С. Новосёлов, Д.Б. Колесников // Вестник дерматологии и венерологии. - 1988. - № 2. - С. 34-37.
6. Панченко М.С. Поширеність та структура вегетативних соматоформних розладів / М.С. Панченко // Вісник проблем біології і медицини. - Вип.3. - С. 216-221.
7. Панченко М.С. Фактори ризику та прогнозування вегетативних соматоформних розладів у системі медико – психологічного моніторингу студентів / М.С. Панченко // Вісник проблем біології і медицини. - 2010. - Вип.4. - С. 216-222.
8. Пат.40546 U, Україна, МПК (2009) А61В10/00. Спосіб оцінки рівня психосоціальної значимості дерматозу / Черкашина Л.В. (UA). – Харківська медична академія післядипломної освіти (UA). – Заявка №u200814317; Заявл. 12.12.2008; Опубл. 10.04.2009, Бюл. №7, 2009.
9. Пат.40547 U, Україна, МПК (2009) А61В10/00. Спосіб оцінки рівня психотравматизації хворих дерматозом / Черкашина Л.В. (UA). – Харківська медична академія післядипломної освіти (UA). – Заявка №u200814318; Заявлено 12.12.2008; Опубл. 10.04.2009, Бюлетень №7, 2009.
10. Пат. 66828 U, Україна, МПК (2009) А61В10/00. Спосіб енергетичної діагностики організму / Жердецький І.Г., Штанько А.І. (UA). – Заявка №u2000074143; Заявлено 13.07.2000; Опубл. 15.06.2004, Бюлетень №6, 2004
11. Пат.57308 U, Україна, МПК A61B 5/16 (2006.01). Спосіб визначення індивідуального рівня психосоціальної значимості вегетативного соматоформного розладу / Михайлов Б.В., Панченко М.С., Черкашина Л.В. (UA). – Харківська медична академія післядипломної освіти (UA). - Заявка № u201007745; Заявл. 21.06.2010; Опубл. 25.02.2011, Бюл. №4.
12. Смулевич А.Б. Проблемы психодерматологии: современные акспекты / А.Б. Смулевич, О.Л. Иванов, А.Н. Львов, И.Ю. Дороженюк // Доктор: дерматология и лечебная косметика. - 2006. - № 9. - С. 3-18.
13. Смулевич А.Б. Терапия психосоматических расстройств. Клинические эффекты Эглонила / А.Б. Смулевич, С.В. Иванов // Психиатрия и психофармакология. - 2000. -Т.2, № 3. – С. 78-83.
14. Цыбин А.К. Клиническая значимость диагностического исследования с позиций доказательнсти / А.К. Цыбин, А.А. Доценко // Здравоохр. Беларуси. - 2002. - № 8. - С. 52-55.
15. Черкашина Л.В. Еколого - етіологічні чинники поширення системних уражень сполучної тканини: регіонально-популяційна оцінка (на прикладі окремих дерматозів) / Л.В. Черкашина, С.П. Шкляр // Гігієна населених місць. - 2008. - Вип. 52. - С. 475-481.
16. Черкашина Л.В. Еколого - етіологічні чинники поширення системних уражень сполучної тканини: віко – статеві особливості захворюваності та тяжкості перебігу окремих дерматозів / Л.В. Черкашина, С.П. Шкляр // Гігієна населених місць. - 2008. - Вип. 53. - С. 498-505.
17. Черкашина Л.В. Клінічна маніфестація системних дерматозів: анамнестичні і психогенні фактори / Л.В. Черкашина, В.Т. Піунов, С.В. Топчій, М.В. Кривко // Медицина І. - 2009. - № 1. - С. 23-28.
18. Черкашина Л.В. Технологія морфохронографії при системних ураженнях та порушеннях пігментного обміну шкіри / Л.В. Черкашина, С.П. Шкляр, А.М. Біловол, О.А. Броше // Реєстр галузевих нововведень МОЗ України, 2010. - Нововведення №77/32/10 по проблемі «Дерматологія та венерологія».
19. Шкляр С.П. Пріоритетні напрямки розвитку та впровадження доказових технологій оцінки клінічної ефективності комплексної терапії із застосуванням методів народної медицини / С.П. Шкляр, Л.В. Черкашина, М.В. Крівко, М.В. Пустовойт, Т.В. Фролова // Медицина І. - 2009. - № 1 (23). - С. 118-121.
20. Gupta M. The Use of Psychotropic Drags in Dermatology / M. Gupta, A. Gupta // Dermatol. clin. - 2000. - Vol.18. - Р. 711-725.
21. Juniper E. Evaluation of impairment of health related of life: development of a questionare for use in clinical trails / E. Juniper, G. Guyart, R. Epstein // Thorax. - 1992. – Vol. 47. – P.76-83.
22. Kruger G. The impact of psoriasis on quality of life: resalts of 1998 National Psoriasis Foundation patient membership survey / G. Kruger, J. Koo, M. Lebwohl // Arch. Dermatol. − 2001. − Vol. 137. − P. 28−284.
23. Rook A. Textbook of dermatology / A. Rook, D.S. Wilkinson, F.G. Ebling. - [5th Ed.]. - Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1990. - 347 с.
24. Taborda M.L. Assestment of the prevalence of psychological distress in patients with psyhocutaneous disoders dermatoses / M.L. Taborda, M.B. Weber, E.S. Fleitase // An. Bras. Dermatol. - 2005. - Vol. 80 (4). - P.351-354.

Категорія: 6 (114) | Додав: siderman
Переглядів: 464 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (109) [43]2 (110) [55]
3 (111) [45]4 (112) [52]
5 (113) [76]6 (114) [83]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0