Вторник, 02.03.2021, 05:06
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2012 » 6 (114)

Луженецька В.К., Кузнєцова Г.М. Вплив сполуки з цитостатичною активністю похідного дигідропіролу на слизову оболонку шлунку щурів у порівнян
22.05.2014, 18:16

Резюме
Луженецька В.К.1, 2 , Кузнєцова Г.М.2  Вплив сполуки з цитостатичною активністю похідного дигідропіролу на слизову оболонку шлунку щурів у порівнянні з 5-фторурацилом.
Проведено порівняння впливу цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу (Д1) і антинеопластичного препарату 5-фторурацил на слизову оболонку шлунку здорових щурів та досліджено сумісний вплив даних сполук. Показано, що Д1 викликає менші зміни у слизовій оболонці шлунку порівняно з 5-фторурацилом, але при сумісній дії вказаних сполук негативні зміни поглиблюються.
Ключові слова: слизова оболонка шлунку, похідне дигідропіролу, 5-фторурацил.
Резюме
Луженецкая В.К., Кузнецова Г.Н. Влияние соединения с цитостатической активностью производного дигидропиррола на слизистую оболочку желудка крыс в сравнении с 5-фторурацилом.
Проведено сравнение влияния цитостатического соединения производного дигидропиррола (Д1) и антинеопластического препарата 5-фторурацил на слизистую оболочку желудка здорових крыс. Показано, что Д1 вызывает менее значительные измененияв слизистой оболочке желудка по сравнению с 5-фторурацилом, но при совмесном действии данных соединений негативные изменения усиливаются.
Ключевые слова: слизистая оболочка желудка, производное дигидропиррола, 5-фторурацил.

Summary
Luzhenetska V.K., Kuznіetsova H.M. Impact of cytostatic compound dihydropyrrol derivative on rat stomach mucosa compared with 5-fluoruracil.
The comparison of influence of cytostatic compound dihydropyrrol derivative (D1) and antiproliferative drug 5-fluoruracil on rat stomach mucosa was conducted. Lesser mucosa changes caused by D1 incomparison with 5-fluoruracil, but expanded ones caused by combined action of both compounds, were observed.
Key words: stomach mucosa, dihydropyrrol derivative, 5-fluoruracil.

Рецензент: д.біол.н., проф. Б.П. Романюк

УДК 616.018: 612.325+57.044

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (Київ)

1Государственное научное учреждение "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами
ул. Верхняя, 5, Киев 01133, Украина

State Scientific Institution "Scientific-Practical Centre of Preventive and Clinical Medicine," the State Administration
Str. Verhnya, 5, 01133 Kyiv, Ukraine

2 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Украина, 01601, г. Киев, ул. Владимирская, 64/13

Taras Shevchenko National University of Kyiv

64/13, Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine, 01601

biophyz@gmail.com

Література
1. Олийниченко П.И. Справочник по полихимиотерапии опухолей / П.И. Олийниченко, З.П. Булкина, Т.И. Синиборода. - Киев: Здоровье, 2000. - 301 с.
2. Телетаева Г.М. Профилактика и лечение желудочно-кишечных ослонений лекарственной терапии (тошнота и рвота, мукозиты, диарея) / Г.М. Телетаева // Практическая онкология. - 2009. – Т. 10, № 3. – С. 158-167.
3. Dancey J. Issues and progress wit hprotein kinase inhibitors for cancer treatment / J. Dancey, E.A. Sausville // Nature Rev. Drug Discovery. – 2003. – Vol. 2, № 4. – P. 296-313.
4. Имянитов Е.Н. Общие представления о таргетнойтерапии / Е.Н. Имянитов // Практ. Онкология. – 2010. – Т. 11, № 3. – С. 123-130.
5. Цитотоксичний вплив на пухлинні клітини invitro агентів з протипухлинним та анти метастатичним ефектом / Л.В. Гарманчук, Н.В. Сенчило, В.В. Нікуліна [та ін.] // Фізика живого. – 2011. – Т. 19, № 2. – С. 51-53.
6. Кузнєцова Г.М. Протипухлинна дія цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу при хемо-індукованому канцерогенезі товстої кишки щурів. / Г.М. Кузнєцова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб.наук.праць. – Київ; Луганськ, 2011. – Вип. 5 (107). – С. 66-74.
7. Пат. на корисну модель № 22204 (UA), Аб1К31/40. Сполука 1,4-заміщених 5-аміно-1,2-дигідропірол-3-онів, що має протиракову активність / Дубініна Г.Г., Воловенко Ю.М. - Oпубл. 25.04.2007, Бюлл. №5.
8. Кузнєцова Г.М. Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного дигідропіролу і 5-фторурацилу на слизову оболонку кишечника щурів / Г.М. Кузнєцова, Г.В. Островська, В.К. Рибальченко // Современные проблемы токсикологии. – 2011. – № 1-2. – С. 47-51
9. Взаємозв‘язок показників пухлинного росту і ростової активності прилеглих до колоректальних пухлин тканин кишечника щурів, що зазнавали впливу цитостатиків похідного дигідропіролу і 5-фторурацилу за умов ДМГ-індукованого канцерогенезу / Г.М. Кузнєцова, О.В. Оглобля, Т.А. Воловненко, В.К. Рибальченко // Фізика живого. – 2011. - Т. 19, № 1. – С. 33-39.
10. Горальський Л.П. Основи гістологічної техніки і морфо-функціональні методи досліджень у нормі та при патології: навчальний посібник / Л.П. Горальський, В.Т. Хомич, О.І. Кононський. – Житомир: Полісся, 2005. – 288 с.
11. Афанасьев Ю.И. Гистология / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский. – М.: Медицина, 2003. – 737 с.
12. Гистология (введение в патологию) / Н.В. Бойчук, Р.Р. Исламов, Э.Г. Улумбеков, Ю.А. Челышев; под. ред. Э.Г.Улумбекова, Ю.А. Челышева. – М.: Геотар медицина, 1998. – 960 с.
13. Аруин Л.И. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника / Л.И. Аруин, Л.Л. Капуллер, В.А. Исаков. - М., 1998. - 496 с.

Категорія: 6 (114) | Додав: siderman
Переглядів: 467 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (109) [43]2 (110) [55]
3 (111) [45]4 (112) [52]
5 (113) [76]6 (114) [83]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0