Вторник, 02.03.2021, 04:57
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2013 » 1 (115)

Лоскутов А.Л. Алфагін в медичній реабілітації хворих із частими загостреннями хронічного бронхіту у сполученні з інсулінорезистентністю
14.05.2014, 16:31

Резюме
Лоскутов А.Л. Алфагін в медичній реабілітації хворих із частими загостреннями хронічного бронхіту у сполученні з інсулінорезистентністю.
Нами було встановлено, що у хворих на хронічний бронхіт (ХБ) у сполученні з інсулінорезистентністю з частими за­гос­треннями запального процесу у бронхолегеневій системі відмічається на­явність проявів астено-невротичного синдрому, а також збереження підви­щеної концентрації ЦІК у сироватці крові. Призначення медичної реабілітації з застосуванням пре­па­ра­ту алфагіну у хво­рих на ХБ у сполученні з інсуліно­резис­тент­ністю, в періоді диспансерного спостереження, сприяло вираженій динаміці клініко-ла­бо­ра­торних по­каз­ни­ків.
Ключові слова: хронічний бронхіт, інсулінорезистентність, астено-невротичний синдром, циркулюючі імунні комплекси, алфагін.

Резюме
Лоскутов А.Л. Алфагин в медицинской реабилитации больных с частыми обострениями хронического бронхита в сочетании с инсулинорезистентностью.
Нами было установлено, что у больных хроническим бронхитом (ХБ) в сочетании с инсулинорезистентностью с частыми обострениями воспалительного процесса в бронхолегочной системе отмечается наличие проявлений астено-невротического синдрома, а также сохранение повышенной концентрации ЦИК в сыворотке крови . Назначение медицинской реабилитации с применением препарата алфагин у больных ХБ в сочетании с инсулинорезистентностью в период диспансерного наблюдения, способствовало выраженной динамике клинико-лабораторных показателей.
Ключевые слова: хронический бронхит, инсулинорезистентность, астено-невротический синдром, циркулирующие иммунные комплексы, алфагин.

Summary
Loskutov A.L. Alfagin in medical rehabilitation for patients with frequent exacerbations of chronic bronchitis in combination with insulin resistance.
We have found that in patients with chronic bronchitis (CB) in combination with insulin resistance with frequent exacerbations of the inflammatory process in the bronchopulmonary system, noted the existence of asthenoneurotic manifestations of the syndrome, as well as maintaining high concentration in the blood serum of the CEC. Appointment of medical rehabilitation with the use of the drug alfagin CB patients in combination with insulin resistance during follow-up, contributed to the marked dynamics of clinical and laboratory parameters.
Key words: chronic bronchitis, insulin resistance, asthenic-neurotic syndrome, circulating immune complexes, alfagin.

УДК 616.316.5-002-022-092:612.017.1

ГЗ «Луганский государственный медицинский университет» 91045, кв. 50-летия Обороны Луганска, 1 г, Луганск, Украина
State Establishment "Lugansk State Medical University" 50 Rokyv Oborony Luganska Block, 1G, Lugansk,Ukraine

loskutov.a.l@mail.ru

Література
 Алфагін: інструкція для медичного застосування препарату / Затверджена 23.07.2007 р. Наказом МОЗ України № 417.
Вайс Р.Ф. Фитотерапия: руководство / Р.Ф. Вайс, Ф. Финдельман; пер. с нем. – М.: Медицина, 2004. – 552 с.
Гарник Т.П. Деякі аспекти застосування лікарських рослин в медицині / Т.П. Гарник, Ф.А. Мітченко, Т.К. Шураєва // Фітотерапія. Часопис. – 2002. – № 1–2. – С. 70-72.
Гарник Т.П. Оцінка ефективності сучасного фітозасобу алфагіну в лікуванні хворих з синдромом психоемоційного вигорання та його вплив на стан системи фагоцитуючих макрофагів / Т.П. Гарник, В.М. Фролов, М.О. Пе-ресадін // Україн­ський медичний альманах. - 2009. – Т. 12, № 1. - С. 45-49.
Гарник Т.П. Вплив фітозасобу алфагіну на морфологічні показники мікрогемоциркуляції у хворих з синдромом психоемоційного вигорання / Т.П. Гарник, В.М. Фролов, М.О. Пересадін // Україн­ський морфологічний альманах. - 2009. – Т. 7, № 1. - С. 22-26.
Гарник Т.П. Фітозасіб алфагін в лікуванні хворих на синдром психоемоційного вигорання та його вплив на стан клітинної ланки  імунітету / Т.П.  Гарник // Проблеми екологіч. та медич. генетики і клініч. імунології: зб. наук. праць. – Київ; Луганськ; Харків. - 2009. – Вип. 4 (91). – С. 163 – 173.
Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц: пер. с англ. – М.: Практика, 1999. – 459 с.
Дахнюк І.Є. Вміст імуноглобулінів і циркулюючих імунних комплексів при загостренні хронічного бронхіту / І.Є. Дахнюк, Р.Ю.Грицко // Ін­фек­ційні хвороби. - 2002. - № 4. - С.84-85
Камышев Е.П. Инсулинорезистентность при внутренней патологии / Е.П. Камышев // Клиническая медицина. – 2007. - № 6. – С. 21-26.
Крушевский Б.Д. Размеры циркулирующих иммунных комплексов у больных хроническим бронхитом при использовании различных способов лечения / Б.Д. Крушевский, С.В. Гирин, Р.В. Рубцов //Укр. пульмон. журн. – 1997. - № 1. – С. 33-35.
Лапач С.Н. Основные принципы применения статистических методов в клинических испытаниях / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. - Киев: Морион, 2002. - 160 с.
Ливерко И.В. Инсулинорезистентность и причины ее формирования у бо­ль­ных бронхиальной астмой / И.В. Ливерко, А.М.Убайдуллаев // Пульмо­нология. – 2005. - № 1. _ С. 62-65.
Ляшенко Ю.И. Циркулирующие иммунные комплексы при инфекционных заболеваниях / Ю.И. Ляшенко, В.И.  Трихлеб // Советская медицина. – 1985. - № 1. – С.27-31.
Фролов В.М. Диагностическое и прогно­сти­­ческое значение уровня цир­кули­рующих иммунных комплексов у боль­ных / В.М.Фролов, П.К.Бой­ченко, Н.А. Пересадин // Врачеб. дело. – 1990. - № 6. – С. 116-118.
Фролов В.М. Исследование циркулирующих иммунных комплексов: драг­ностическое и прогностическое значение / В.М. Фролов, В.Е. Рычнев // Лаборат. дело. – 1986. - № 3. – С. 159-161.
16. Аcute exacerbation of chronic bronchitis: disease-specific issues that influence the cost-effectiveness of antimicrobial therapy / S. Saint, K.R. Flaherty, P. Abrahamse [е.а.] //  Clinical Therapeutics. - 2001. - Vol. 23, № 3. - Р. 499-512.

Категорія: 1 (115) | Додав: siderman
Переглядів: 522 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (115) [43]2 (116) [45]
3 (117) [41]4 (118) [34]
5 (119) [47]6 (120) [38]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0