Вторник, 02.03.2021, 05:31
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2014 » 1 (121)

Семенів Д.В. Дослідження гепатопротекторних властивостей субстанцій аронії чорноплідної
13.08.2014, 16:00

Резюме
Семенів Д.В. Дослідження гепатопротекторних властивостей субстанцій аронії чорноплідної.
Досвід застосування препаратів аронії чорноплідної при патологіях гепатобіліарної системи достатньо відомий в медичній практиці. Враховуючи це, перспективним є дослідження гепатопротекторних властивостей субстанції аронії гідрофільної (САГ) і олії аронії (ОА) на моделі тетрахлорметанового гепатиту у щурів. В ході проведених експериментальних досліджень було встановлено, що Особливо за показниками рівня ТБК активних продуктів, АлАТ, ВГ, секреції жовчі, холестерину, жовчних кислот, глікогена субстанція аронії гідрофільна діяла достовірно краще за олію аронії. Підводячи підсумок, можна відмітити, що САГ, порівняно з ОА, чинить достовірно сильніший гепатопротекторний ефект. Отримані результати доводять доцільність використання субстанції аронії гідрофільної в комплексній терапії захворювань гепатобіліарної системи.
Ключові слова: гепатопротекторна активність, субстанція аронії гідрофільна, олія аронії, перекисне окиснення ліпідів, тетрахлорметановий гепатит.

Резюме
Семенив Д.В. Исследование гепатопротекторных свойств субстанций аронии черноплодной.
Опыт применения препаратов аронии черноплодной при патологиях гепатобилиарной системы достаточно известный в медицинской практике. Учитывая это, перспективным является исследование гепатопро-текторных свойств субстанции аронии гидрофильной (САГ) и масла аронии (МА) на моделе тетрахлорметанового гепатита у крыс. В ходе проведения экспериментальных исследований было установлено, что особенно по показателям уровня ТБК активних продуктов, АлАТ, ВГ, секреции желчи, холестерина, желчных кислот, гликогена субстанция аронии гидрофильная действовала достоверно лучше, чем масло аронии. Подводя итог, можно отметить, что САГ, в сравнении с маслом аронии, проявляет достоверно сильнее гепатопротекторный эффект. Полученные результаты доказывают целесообразность использования субстанции аронии гидрофильной в комплексной терапии заболеваний гепатобилиарной системы.
Ключевые слова: гепатопротекторная активность, субстанция аронии гидрофильная, масло аронии, перекисное окисление липидов, тетрахлор-метановый гепатит.
Summary
Semeniv D.V. The study of hepatoprotective properties of aronia melanocarpa substance.
Experience of Aronia melanocarpa medical application in hepatobiliary system pathologies is well known. Considering this, the study of hepatoprotective properties of Aronia hydrophilic substance (AHS) and aronia oil (AO) on the model of tetrachloromethane-induced hepatitis in rats is promising. During the experiments it was found that especially in terms of the level of TBA active products, ALT, RH, secretion of bile, cholesterol, bile acids and glycogen Aronia hydrophilic extract had a significantly higher activity compared to aronia oil. To summarize, it can be noted that AHS, in comparison with aronia oil exhibits significantly stronger hepatoprotective effect. Obtained results confirm the feasibility of Aronia hydrophilic substance application in complex therapy of hepatobiliary system disorders.
Key words: hepatoprotective activity, aronia hydrophilic substance, aronia oil, lipid peroxidation, tetrachloromethane-induced hepatitis.

Рецензент: д.мед.н., проф. Л.В. Деримедвідь

УДК: 577.156.6:577.157.2

Івано-Франківський національний медичний університет

Ивано-Франковский национальный медицинский университет

Ivano-Frankivsk National Medical University

avtaran07@rambler.ru

Література

 1. Абрагамович О.О. Диференційована оцінка стану перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих у віддаленому періоді після резекції шлунка / О.О. Абрагамович, М.П. Павловський, В.П. Виговський // Лікарська справа. - 1994. - № 3-4. - С. 72-75.
 2. Айсхата Сибиде. Фитопрепараты в профилактике и терапии острого гепатита вирусной этиологии / Сибиде Айсхата, Е.Е. Лесиовская, Н.Ю. Фролова // Fitoремедиум. - 2003. - № 1-2. - С. 36 -39.
 3. Вплив настойки «Ладостим» на показники перекисного окислення та енергетичного обміну ліпідів в організмі щурів при гемічній гіпоксії / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, Л.І. Кзак [та ін.] // Фітотерапія. Часопис. - 2002. - № 3-4. - С. 20-26.
 4. Гацура В.В. Використання кверцетину / В.В. Гацура // Хім.-фармац. журн. - 1992. - Т. 26, № 11/12. - С. 10-15.
 5. Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод. рек. / За ред. чл.-кор. АМН України О.В. Стефанова. - К.: Авіценна, 2001. - 528 с.
 6. Изучение модулирующего влияния действующих веществ ледвенца рогатого на различные стадии и компоненты воспалительного процесса / О.И. Набока, Л.Н. Воронина, В.Н. Ковалев [и др.] // Вісник фармації. - 2002. - № 2 (30). – С. 148-149.
 7. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике. Т. 1 / В.С. Камышников. - Мн.: Беларусь, 2000. - 495 с.
 8. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической набора-торной диагностике. Т. 2 / В.С. Камышников. - Мн.: Беларусь, 2000. - 463 с.
 9. Карбушева І.В. Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності нового поліфенольного препарату альтану при виразкових колітах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 14.03.05 «Фармакологія» / І.В. Карбушева. - Одеса, 2002. – 17 с.
 10. Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині : навч. посіб. для мед. ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації / А.Я.  Кобзар. - К., 2001. - 482 с.
 11. Лекарственное и лечебно-профилактическое средство из плодов аронии черноплодной / Г.В. Оболенцева, Л.П. Брюзгинова, П.П. Ветров [и др.] // Фармакологические аспекты изучения новых субстанций. Секция 4. - Х., 1999. - С. 220 -221.
 12. Стимуляция поглощения глюкозы клетками РС 12 и L 929 и экстрактом из листьев Aronia melanocarpa / Д.Л. Маслов, Т.В. Прозоровский, О.М. Ипатова [и др.] // Вопросы медицинской химии. - 2002. - Т. 48, № 2. - С. 196-200.
 13. Шевченко Л.Д. Биологически активные соединения экстракта из листьев аронии черноплодной / Л.Д. Шевченко, Л.П. Сало, С.М. Дроговоз // Изучение препаратов растительного и синтетического происхождения : тез. докл. межобл. конф. - Томск, 1978. - Ч. ІІ - С. 20-21.
 14. Шевченко Л.Д. Полисахариды аронии черноплодной / Л.Д. Шевченко, А. И. Павлий, Л. Г. Савченко [и др.] // Тез. докл. IV съезда фармацевтов УкрССР. - Запорожье, 1984. - С. 178 -179.
Категорія: 1 (121) | Додав: neyro | Теги: aronia hydrophilic substance, lipid peroxidation, aronia oil, tetrachloromethane-induced hepatiti, hepatoprotective activity
Переглядів: 284 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (121) [47]2 (122) [36]
3 (123) [28]4 (124) [34]
5 (125) [0]6 (126) [0]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0