Среда, 20.01.2021, 10:35
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2009 » 6 (93)

ЗМІСТ 6 (93) 2009
26.05.2014, 12:36

Відомості про збірник

Зміст у форматі PDF

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Агафонова О.О. Генетичні показники та прояви порушення функцій ЦНС у дітей старшого шкільного віку, які піддавались дії алкоголю у внутрішньоутробному періоді. PDF

Бичкова Г.М. Етичні орієнтири медико-генетичного консультування PDF

Дёмин Ю.А., Пивненко А.В., Дёмина М.Ю., Скоробогатова Н.Г., Петренко Ю.А. Изучение распределения мезенхимальных стволовых клеток меченых флуоресцентным красителем в деструктивно измененной роговице кролика PDF

Демина Э.А. Генетические и другие аспекты развития рака щитовидной железы у облученных лиц PDF

Демченко О. М., Дьоміна Е. А. Криві "доза-ефект" для хромосoмних аберацій, радіаційно-індукованих in vitro у лімфоцитах крові онкологічної хворої. PDF

Дибський С.С. Використання додаткового мутагенного навантаження блеоміцином in vitro для визначення прихованої хромосомної нестабільності в лімфоцитах периферичної крові людини PDF

Матійців Н.П., Максимів Д.В. Пошук алельних форм гена SWS Drosophila melanogaster PDF

Талан О.О. Цитогенетичні показники крові дітей, які проживають в різних регіонах України PDF

Шкарупа В.М., Бариляк І.Р., Неумержицька Л.В. Кластогенні  ефекти пролонгованої дії тіофосфаміду PDF

ЕКОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Бикова-Труедсcон Н.І. Концентрація циркулюючих імунних комплексів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету ІІ типу PDF

Височин М.В. Показники клітинної ланки імунітету у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, сполучену з хронічним обструктивним захворюванням легень PDF

Гарник Т.П., Фролов В.М., Жданова М.П., Пересадін М.О. Показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на грипозну інфекцію при використанні засобів народної та нетрадиційної медицини PDF

Горбик Г.В., Федорчук О.Г., Пясковська О.М., Скивка Л.М., Соляник Г.І. Зв'язок між  метаболічним статусом перитонеальних макрофагів та показниками пухлинного процесу PDF

Запорожець Т.Ю., Лоскутова І.В. Зміни вмісту протизапальних цитокінів у крові хворих на хронічний поліпозний етмоїдит PDF

Канзюба И.А., Сухина И.В., Донченко Л.И. Особенности изменений иммунного статуса и метаболизма у больных с контузиями глазного яблока, осложненных субконъюнктивальными разрывами склеры, в раннем и позднем периодах после травмы PDF

Кузнєцова Л.В., Фролов В.М., Пересадін М.О. Динаміка цитокінів крові у хворих на синдром хронічної втоми, поєднаний з хронічним безкам'яним холециститом, при застосуванні поліоксидонію PDF

Лоскутов А.Л. Показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний необструктивний бронхіт у сполученні з цукровим діабетом ІІ-го типу PDF

Луговськов О.Д. Епідеміологічні критерії  ефективності амізону при спалаховій захворюваності на вірусний гепатит А PDF

Разумний Р.В. Рівень циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки в динаміці загальноприйнятого лікування PDF

Труфанов С.Ю. Активність лізоциму слини у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи PDF

Харченко В.В. Показники клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою, в періоді медичної реабілітації при застосуванні кардонату, цитраргініну та магне В6 PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

Гарник К.В. Активність ферментів антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит в сполученні з остеопорозом в періоді медичної реабілітації з використанням сучасних комплексних препаратів PDF

Довгий В.В. Значення синдрому метаболічної інтоксикації при медикаментозній гіперчутливості у дітей PDF

Львова Л.В. Вплив препарату рослинного походження цинаріксу на динаміку активності ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих з ожирінням, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом на тлі вторинного імунодефіциту PDF

Нішкумай О.І. Порушення ендотеліальної функції у жінок з серцево-судинними захворюваннями в період менопаузи залежно від стану інтіми-медії сонних артерій PDF

Радіонова С.І., Рачкаускас Г.С. Вплив комбінації поліоксидонію та альфа-токоферолу на стан енергетичного метаболізму у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу PDF

Сидоренко Ю.В., Іванова Л.М. Вплив екстракту ехінацеї пурпурової та альфа-ліпону на показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з неалкогольним стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень в комплексі медичної реабілітації PDF

Солона О.Г. Вплив тіотриазоліну на синдром ендогенної метаболічної інтоксикації у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом PDF

Чеботарьов Є.В. Активність сироваткової лактатдегідрогенази (КФ1.1.1.27) та її ізоферментний спектр у хворих на соматизовані депресивні розлади при лікуванні мелітором та поліоксидонієм PDF

Шаповалова І.О. Ефективність фітозасобів імуноплюсу та артіхолу в корекції синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, в комплексі медичної реабілітації PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАЦІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Аль Саиди Сами. Положительное действие инстилляций тиотриазолина на состояние хрусталика в условиях экспериментальной световой катаракты PDF

Боброннікова Л.Р., Біловол О.М., Хворостінка В.М. Варіанти лікування морфокінетичних порушень жовчного міхура у хворих з поєднаним перебігом  хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби PDF

Височин Є.В., Рачкаускас Г.С. Ефективність комбінації сертралофту та релаксилу в лікуванні підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади PDF

Гарник Т.П., Фролов В.М., Пересадін М.О., Поканевич В.В.  Вплив сучасного комбінованого фітопрепарату алфагіну на динаміку прозапальних цитокінів у хворих на синдром психоемоційного вигорання, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи PDF

Григорьева Л.В. Исследование взаимодействия 5-сульфамоилзамещенных фенилантраниловой и бензойной кислот с этаминал-натрием PDF

Кашута В.Е. Изучение возможного ульцерогенного и местнораздражающего действия дихлорсульфабена PDF

Лоскутова І.В., Фролов В.М. Вплив сучасного імунактивного препарату імуномаксу на стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на краснуху PDF

Рачкаускас Г.С., Фролов В.М., Кутько І.І., Пересадін М.О. Вплив поліоксидонію та комплексу антиоксидантів на показники ліпопероксидації у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю PDF

Соцька Я.А., Фролов В.М., Борзенко І.А. Вплив комбінації лаферобіону, поліоксидонію та препаратів есенціальних фосфоліпідів на систему глутатіону у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С низького ступеню активності PDF

Шупер С.В. Вплив фітозасобу інтеллану на динаміку  патопсихологічних показників у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з гіпертонічною хворобою в періоді диспансерного спостереження PDF

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Бакшеев В.И., Коломоец Н.М., Акулинин Н.В., Латыш Н.О, Ярошенко В.Н., Ряпалова О.Я. Альтернативная и комплиментарная медицина. прошлое, настоящее и будущее PDF

Боброннікова Л.Р., Біловол О.М., Летік І.В. Патогенетична корекція гемодинамічних розладів та цитокінового профілю у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби PDF

Бушученко А.Н., Векслер М.В., Слотвинский А.С., Соколовский В.В., Касьянов С.Н., Эксузян С.М. Ускоренная эякуляция и её лечение PDF

Карамзина Л.А. Модель управления процессом слуховой реабилитации PDF

Кукурекин Ю. В., Савенко Л.М., Векслер М.В., Ряпалова О.Я., Эксузян С.М., Круть И. В. Современные возможности восстановления качества жизни семьи PDF

Лузин В.И., Верескун Р.В., Морозов В.Н. Минеральный состав регенерата, формирующегося при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, легированного железом PDF

Смоленчук С.М. Гистологическое строение диафизов большеберцовых костей белых крыс при различных режимах хронической гипертермии в сочетании с физической нагрузкой PDF

Тєрьошина І.Ф., Векслер М.В., Слотвинскій А.С. Клініко-психопатологічна характеристика хворих з загостренням параноїдної шизофреніі у межах безперервно-прогредієнтного типу перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапіі PDF

Тіщенко О.Б., Бурмак Ю.Г., Чернишова Н.В., Берест Ю.В., Берест Є.Г. Клінічне значення сонографічних показників у хворих на хронічний некалькульозний холецистит в сполученні з синдромом підвищеної стомлюваності PDF

Категорія: 6 (93) | Додав: siderman
Переглядів: 665 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1-2 (88-89) [50]3 (90) [24]
4 (91) [26]5 (92) [41]
6 (93) [50]7 (94) [42]
8 (95) [60]9 (96) [53]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0