Среда, 20.01.2021, 09:10
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2009 » 8 (95)

ЗМІСТ 8 (95) 2009
25.04.2014, 00:06

Відомості про збірник

Зміст у форматі PDF

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Гарник Т. П., Фролов В. М., Романюк Б. П., Пересадин Н. А. Плющ обыкновенный (Hedera helix L.) - ботаническое описание и фармакологическая характеристика растения PDF

Дворщенко К. О., Бервен О. Л., Гайда Л. М., Остапченко Л. І. Окисно-антиоксидантний стан гепатоцитів щурів при стресовій виразці шлунка PDF

Карпезо Н. О., Бєлінська І. В., Кокозей В. М., Врещ О. В., Линчак О. В., Гурняк О. М., Рибальченко В. К. [Вплив різнометалічного комплексу (Cu(dmen)2)(Fe(CN)5(NO)) (dmen N,N'димети-летилендіамін) на поведінкові реакції щурів PDF

Козира С. А., Сіра Л. М., Сербiн А. Г., Кулагіна М. А. Анатомічне вивчення вегетативних органів Geum urbanum L. PDF

Линчак О. В., Харчук І. В., Карпезо Н. О., Островська Г. В., Рибальченко В. К. Стан слизової оболонки тонкої кишки щурів після впливу похідного малеіміду  PDF

Малюк Вол. І., Яцюта М. О., Рибальченко В. К., Малюк Вік. І., Репецька Г. Г., Макаренко М. В., Малюк І. В. Антистресові властивості пірамідальних структур PDF

Філінська О. М., Яблонська С. В., Линчак О. В., Ямшанова О. Ю., Котляр І. П., Островська Г. В., Рибальченко В. К. Зміна біохімічних показників сироватки крові щурів під впливом похідного малеіміду за умов колоректального канцерогенезу PDF

Яременко Л. М., Брюзгіна Т. С., Грабовий О. М., Яблонська С. В. Вміст жирних кислот у тканинах головного мозку щурів при експериментальних ішемічних ушкодженнях різного ступеня важкості та їх корекція PDF

ЕКОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Агафонова О. О. Корекція імунних порушень у дітей, які зазнали дію алкоголю в утробі матері PDF

Біловол О. М., Хворостінка В. М., Боброннікова Л. Р. Особливості змін цитокінового профілю у хворих на хронічний холецистит у поєднанні з гіпертонічною хворобою PDF

Запорожец Т. Ю. Патогенетичне значення герпетичної та хламідійної інфекції у формуванні рецидивних форм хронічного поліпозного етмоїдиту PDF

Зельоний І. І. Вплив комбінованого фітозасобу імупрету на стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих з частими рецидивами бешихи у між-ріцидивному періоді PDF

Кузнєцова Л. В., Фролов В. М., Пересадін М. О. Динаміка показників клітинної ланки імунітету у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі стеатозу печінки при застосуванні фітопрепарату імупрету PDF

Лещинський П. Т., Бондарева О. В., Чхетіані Р. Б. Вплив комбінованого фітозасобу імупрету на показники клітинного імунітету у жінок, хворих на хронічний урогенітальний хламідіоз PDF

Лоскутова І. В., Бондарь Т. А. Цитокіновий профіль у хворих на гіпертонічну хворобу PDF

Рачкаускас Г. С., Височин Є. В., Мулік Є. О., Рачкаускене І. Г., Коломієць А. А. Вплив комбінації сучасних фітозасобів релаксилу та імупрету на цитокіновий профіль крові підлітків з соматизованими депресивними розладами PDF

Сідорова В. С., Височин Є. В., Дьяченко Т. В., Кравченко Л. П., Черкасова С. Н., Тіханкова С. І. Динаміка циркулюючих імунних комплексів їх молекулярного складу при застосуванні імупрету в лікуванні та профілактиці ГРВІ у дітей з частими повторними респіраторними вірусними інфекціями PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

Бакшеев В. И., Коломоец Н. М., Кукурекин Ю. В., Косяченко В. А., Круть И. В., Савченко О. Н., Панина Н. Н. Эндоканнабиноидная система и ее роль в регуляции гомеостаза у человека PDF

Белокобильская Д. В., Бурмак Ю. Г. Содержание липоксигеназных метаболитов арахидоновой кислоты и динамика их изменений у больных пептической язвой в сочетании с гипертонической болезнью PDF

Бикова-Труедсcон Н. І. Патогенетична значущість синдрому "метаболічної інтоксикації" у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з цукровим діабетом ІІ типу PDF

Височин М. В. Вплив комбінації екстра ербісолу та вітаміну Е на показники перекисного окислення ліпідів у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки, в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легенів PDF

Гарник К. В. Активність ключового ферменту анаеробного гліколізу лактатдегідрогенази та його ізоферментний спектр у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з остеопорозом PDF

Лоскутов А. Л. Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний необструктивний бронхіт у сполученні з цукровим діабетом ІІ-го типу PDF

Пруднікова І. В. Indexes of lipoperoxidation at the patients with unalcoholic steatohepatitis, connected with obesity PDF

Разумний Р. В. Показники аденілової системи крові у хворих на негоспітальну пневмонію, поєднану зі стеатозом печінки PDF

Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Кутько І. І., Пересадін М. О. Вплив комбінованого фітозасобу імупрету на рівень простагландинів (E2, F2a) у крові хворих параноїдною шизофренією з терапевтичною резистентністю до нейролептиків PDF

Солтик С. М. Порушення фосфоліпідного спектру мембран еритроцитів у хворих на гострий гепатит В PDF

Терьошин В. О., Пересадін М. О., Соцька Я. А., Чхетіані Р. Б. Вплив комбінованого фітозасобу імупрету на показники ліпопероксидації та рівень "середніх молекул" у крові хворих на гострий тонзиліт PDF

Харченко В. В. Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з гіпертонічною хворобою, в періоді медичної реабілітації при застосуванні кардонату, цитраргініну та магне В6 PDF

Чеботарьов Є. В. Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на соматизовані депресивні розлади при лікуванні мелітором та поліоксидонієм PDF

Шаповалова І. О. Динаміка вмісту аденінових сполук у крові хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, при застосуванні нуклеїнату та альфа-токоферолу PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАЦІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Гарник Т. П., Декалюк І. В., Чхетіані Р. Б., Гелуненко Є. К., Ташакова Н. П. Вплив сучасного фітопрепарату імупрету на показники синдрому "метаболічної" інтоксикації у хворих на хронічний необструктивний бронхіт, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом PDF

Довженок И. А., Самура Б. А. Влияние хволапена на диурез PDF

Ермолаева М. В., Игнатенко Г. А. Сравнительная эффективность двух режимов индукционной терапии волчаночного нефрита PDF

Кашута В. Е. Влияние дихлорсульфабена на течение воспалительного процесса при экспериментальной адъювантной болезни PDF

Кукурекин Ю. В., Круть И. В., Лукина Ж. Д., Бейда Н. И., Будённый П. В., Будённая М. И. Антидепрессанты в терапии копулятивных расстройств PDF

Кулиев В. Р. Влияние сульфаметоксамида на выделительную функцию почек PDF

Лоскутова І. В., Фролов В. М. Вплив сучасного імуноактивного препарату імуномаксу на рівень протизапального цитокіну IL-4 у крові хворих на рецидивуючу герпетичну інфекцію PDF

Лузин В. И., Кучеренко С. Л. Особенности прочности большеберцовой кости при имплантации в нее керамического гидроксилапатита и воздействии импульсных электромагнитных полей PDF

Ніколаєв В. О, Самура Б. А. Дослідження аналгетичної активності похідних імідів та амідів (±)камфорної кислоти PDF

Нішкумай О. І. Вплив статинів на ендотеліальну функцію в жінок із серцево-судинними захворюваннями в період менопаузи PDF

Пересадін М. О., Гарник Т. П., Фролов В. М., Круглова О. В., Білоусова І. В. Вплив сучасного комбінованого фітозасобу імупрету на показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих з синдромом психоемоційного вигорання PDF

Таран А. В. Исследование жаропонижающего действия алюметоксифенилана на экспериментальних моделях пирогеналовой и молочной лихорадок PDF

Черкасова В. С., Бондарева О. В. Ефективність комбінованого фітопрепарату імупрету в медичній реабілітації жінок, хворих на рецидивуючий генітальний герпес PDF

Шупер С. В. Ефективність фітозасобу інтеллану в медичній реабілітації хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з гіпертонічною хворобою PDF

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Арбузова О. И., Иванова Л. Н. Особенности жалоб и анамнеза у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с синдромом раздраженного кишечника PDF

Бакшеев В. И., Коломоец Н. М., Курсенко С. В., Савенко Л. М., Кукурекина Е. Ю., Латыш Н. О., Круть И. В. Альтернативная и комплиментарная медицина. Прошлое, настоящее и будущее (Часть ІІІ) PDF

Будовская Л. А., Борисова С. Ю., Абашидзе М. П. Бронхиальная астма и ишемическая болезнь сердца: существует ли патогенетическая основа коморбидности? PDF

Бурмак Ю. Г. Современные методы диагностики инфекции Н. pylori при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки PDF

Гаврилов А. О., Победьонна Г. П. Деякі кардіогемодинамічні показники у хворих на бронхіальну астму, поєднану із артеріальною гіпертензією PDF

Довгий В. В. Стан гепатобіліарної системи у дітей з медикаментозною гіперчутливістю PDF

Иванова Л. Н., Налапко К. К. Особенности клинической картины у больных с неалкогольним стеатогепатитом в сочетании с хроническим бронхитом на фоне ожирения PDF

Карамзіна Л. А. Психофізіологічні реакції слухової системи людини при гострій втраті слуху PDF

Коломієць В. В. Сучасні проблеми лікування та профілактики артеріальної гіпертензії PDF

Лопух И. Я., Анохина Г. А. Особливості перебігу та лікування хворих на гострий алкогольний гепатит, ускладнений гепаторенальним синдромом PDF

Лузин В. И., Прочан В. Н. Фазовый состав костного минерала губчатого вещества плечевой кости при нанесении сквозного дырчатого дефекта большеберцовой кости у белых крыс различного возраста PDF

Павлова Ж. С., Лубяная С. С. Сравнительная клинико-гормональная характеристика состояния здоровья женщин после гистерэктомии на фоне негормональной коррекции]{The comparative clinicohormonal characteristic of women health after the hysterectomy with non-hormonal correction history PDF

Черний В. И., Колесников А. Н., Себаи Слим, Мустафин Т. А., Лебедева Г. И., Кардаш К. А., Колесникова А. Г. Оценка адекватности анестезии у пациентов оперированных по поводу супратенториальных новообразований головного мозга]{Estimation of adequacy of anaesthesia at the patients of operated concerning supratentorial neoplasm of cerebrum PDF

Шупер В. А., Шупер С. В., Вагина Ю. И., Некрасов Д. А., Шевцова А. Н., Лавринчук И. А. Клинический случай первичного гипотиреоза в терапевтической практике PDF

Категорія: 8 (95) | Додав: siderman
Переглядів: 698 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1-2 (88-89) [50]3 (90) [24]
4 (91) [26]5 (92) [41]
6 (93) [50]7 (94) [42]
8 (95) [60]9 (96) [53]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0