Среда, 20.01.2021, 09:29
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2010 » 1 (97)

ЗМІСТ 1 (97) 2010
24.05.2014, 09:02

Відомості про збірник

Зміст у форматі PDF

ЕКОЛОГIЧНI АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БIОЛОГIЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Дзюбенко Н.В., Фалалєєва Т.М., Берегова Т.В. Роль гліцинового сайту глутаматних рецепторів NMDA-типу в регуляції кислої шлункової секреції PDF

Дуган О.М., Ткачова Д.Л. Потенційна генетична дія зразків ковбасних виробів на тест-організми PDF

Малюк Вол. І., Рибальченко В.К., Малюк Вiк. І., Репецька Г.Г., Макаренко М.В., Малюк І.В. Проблема тлумачення наукових даних про походження життя: історичний екскурс PDF

Рибальченко Т.В., Дзюбенко Н.В., Опанасенко С.М., Бурлай В.Г., Рибальченко В.К. Мембранні каналопатії: короткий історико-логічний аналіз на прикладі окремих захворювань PDF

ЕКОЛОГIЧНА I КЛIНIЧНА IМУНОЛОГIЯ ТА IМУНОРЕАБIЛIТАЦIЯ

Гарник Т.П., Фролов В.М., Пересадин Н.А., Белоусова И.В. Показатели фагоцитарной активности моноцитов у больных с синдромом психоэмоционального выгорания при лечении современным комбинированным  фитопрепатом алфагином PDF

Іванова Л.М., Латіф Мустафа Мохаммад. Корекція цитокінового профілю крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця PDF

Кононов В.М. Вплив комбінації глутаргіну та артіхолу на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням PDF

Нішкумай О.І. Зміни концентрації цитокінів у сироватці крові жінок залежно від тривалості  постменопаузи та наявності ішемічної хвороби серця PDF

Прудникова І.В. Вплив еукарбону на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням PDF

Собакар І.Ю., Лоскутова І.В. Профіль сироваткових цитокінів у хворих на герпетичний ретиніт. PDF

Чащева О.Г. Динаміка рівня циркулюючих імунних комплексів та їхнього молекулярного складу у сироватці крові підлітків, хворих на  хронічний гнійний гайморит PDF

Шаповалова І.О. Вплив метаболічно активного препарату гепадифу на показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, на тлі ожиріння PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

Боброннікова Л. Р., Моісеєнко Т.А., Котовщикова Н.М. Вплив порушень кальцієвого метаболізму на показники центральної гемодинаміки у хворих на хронічний холецистит у поєднанні з гіпертонічною хворобою PDF

Височин Є.В., Рачкаускас Г.С., Погребняк Л.Л. Динаміка показників аденілової системи у підлітків з соматизованими депресивними розладами при лікуванні релаксилом та імуноплюсом PDF

Гарник К.В. Концентрація "середніх молекул" у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з остеопорозом, в динаміці лікування при застосуванні комбінації галавіту та артіхолу PDF

Довгий В.В. Динамика показників синдрому "метаболічної" ендогенної інтоксикації в лікуванні гострої медикаментозної кропивниці PDF

Іваницький І.В. Активність перебігу ревматоїдного артриту в залежності від наявності метаболічного синдрому та активації рецепторів PPARg PDF

Іванова Л.М., Джахаф А.А. Показники оксидантного та антиоксидантного стану крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця та їх корекція поліоксидонієм PDF

Казакова С.Є., Тєрьошина І.Ф., Казаков В.Є. Ефективність реамберіну в корекції синдрому метаболічної інтоксикації хворих на параноїдну шизофренію з різними типами перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапії PDF

Сидоренко Ю.В., Пілієва О.В., Компанієць К.М., Сабковська Х.О., Горбатенко О.В., Воробйов Е.П., Косюга Т.М. Вплив поліоксидонію на вираженість синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в сполученні з ішемічною хворобою серця PDF

Соцька Я.А., Фролов В.М., Гарник Т.П., Санжаревська І.В. Ефективність комбінованого фітозасобу бонджигару та його вплив на показники ліпопероксидації у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним безкам'яним холециститом PDF

Труфанов С.Ю. Динаміка показників ліпопероксидації у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, при застосуванні поліоксидонію PDF

Фадеенко Г.Д., Каменир В.М. Взаимосвязь стабильных метаболитов оксида азота и мелатонина у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с хроническим обструктивным заболеванием легких PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАЦІЇ  ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Бикова-Труедсcон Н.І. Вплив комбінації артіхолу та ліволіну форте на концентрацію "середніх молекул" у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету 2-го типу PDF

Вельчинська О.В., Ніженковська І.В., Ягупова А.С. Оригінальні похідні урацилів з потенційною протипухлинною активністю PDF

Гнатко Е.П., Димасси Хабиб Бен Абделуахеб, Коцюруба А.В. Влияние патогенетической терапии на окислительный метаболизм аргинина (синтез NO) у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью и вагинальными инфекциями PDF

Добра О.О., Самура Б.А. Дослідження анальгетичної активності рослинних зборів з грициками звичайними PDF

Дьяченко Т.В., Гарник Т.П. Эффективность применения антигомотоксических препаратов у детей, часто болеющих ЛОР-заболеваниями PDF

Загайко А.Л., Вороніна Л.М., Кравченко Г.Б., Волощенко М.В. Вплив поліфенолів винограду на зміни вмісту сечової кислоти за тривалого введення адреналіну PDF

Зупанець І.А., Семенов А.М., Ісаєв С.Г., Павлій О.І. Аналіз залежності "структура-дія" в ряду похідних етилових ефірів R N оксамоїлгідразидів щавлевої кислоти та їх 2-D-(+)-глюкозиламонієвих солей, потенційних коректорів запальних захворювань міокарда PDF

Игнатенко Г.А., Такташов Г.С. Влияние липосомальных препаратов на физико-химические свойства конденсата влаги выдыхаемого воздуха у больных с ревматическими митральными пороками сердца на фоне хронического обструктивного заболевания легких PDF

Козира С.А., Сербiн А.Г., Кулагіна М.А. Одержання екстрактів з трави і кореневища гравілату міського (Geum urbanum L.) та вивчення їх імуностимулюючої дії PDF

Компанієць К.М. Застосування сучасного препарату поліоксидонію в лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця в сполученні з хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу PDF

Круглова О.В., Пересадін М.О., Хомутянська Н.І., Декалюк І.В. Вплив сучасного комбінованого фітозасобу ентобану на концентрацію середніх молекул у сироватці крові хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними мікроорганізмами PDF

Крутченко О.Ю. Исследование зависимости антиэкссудативной активности от состава растительных сборов PDF

Кузнєцова Л.В., Фролов В.М., Пересадін М.О., Пілецький А.М. Вплив поліоксидонію на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам'яного холециститу PDF

 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Гнатко Е.П., Димасси Т.А., Матвеев А.И. Особенности маточно-плацентарного и плодового кровотока у беременных з анемией и нейро-циркулятоной астенией по гипотоническому типу PDF

Іванова Л.М., Вернік Г.В., Лях Т.Ф., Ховерко О.Є. Особливості кардіалгій у хворих на ішемічну хворобу серця PDF

Игнатенко Г.А., Брагина Р.Ш., Мухин И.В., Такташов Г.С., Фаерман А.А., Пола М.К. Введение в курс доказательной медицины при изучении пропедевтики внутренней медицины PDF

Краснояружский А.Г. Принципы дифференциальной диагностики новообразований средостения у больных с компрессионным синдромом средостения PDF

Науменко В.А. Системный подход к ранней диагностике диабетической ретинопатии PDF

Павлюченко К.П., Пенчук В.О., Могилевский С.Ю. Катаракта как осложнение хирургического лечения первичной глаукомы  PDF

Савві С.О. Відновлення трофічного статусу у хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу PDF

Торяник І.І., Федорович Г.С., Федорович Т.В., Огнєва О.В., Мартинчук-Кісєльова М.І. Морфологічний аналіз причин виникнення важкого менінгоенцефаліту у дорослих як допоміжний чинник диференційної діагностики герпесвірусних менінгоенцефалітів PDF

Шупер В.А., Шупер С. В., Поляков Г. Е., Вагина Ю. И., Некрасов Д. А., Сорокина Е. Е., Шевцова А. Н., Лавринчук И. А. Аспергиллез легких в терапевтической практике (клинический случай) PDF

 

Рецензія на монографію проф. Б.А. Герасуна "Вірусний гепатит В - НВ - вірусна інфекція"  PDF

Категорія: 1 (97) | Додав: siderman
Переглядів: 118514 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (97) [47]2 (98) [59]
3 (99) [45]4 (100) [46]
5 (101) [51]6 (102) [54]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0