Среда, 20.01.2021, 09:51
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2009 » 1-2 (88-89)

ЗМІСТ 1-2 (88-89) 2009
17.05.2014, 15:40

Відомості про збірник

Зміст у форматі PDF


 

Академик Покровский Валентин Иванович (к 80-летию со дня рождения) PDF

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Бариляк І.Р., Шкарупа В.М., Неумержицька Л.В. Характеристика спектру аберацій, індукованих діоксидином  в клітинах Allium cepa L. PDF

Гулеюк Н.Л., Гуменецький І.Є., Заставна Д.В., ГельнерН.В., Біль І.А. Результати цитогенетичних досліджень подружніх пар з первинним та вторинним непліддям PDF

Демина Э.А., Демченко Е.Н., Бариляк И.Р. Построение калибровочных кривых в биологической (цитогенетической) дозиметрии PDF

Демина Э.А., Бариляк И.Р. Генетические основы рака PDF

Маркевич Н.В. Частота синдрому Ніймеген у Львівській області України PDF

Пацкун Е.Й. Аналіз спадкової патології в Закарпатській області України в етнічному аспекті PDF

Пересадин Н.А., Фролов В.М., Кузнецова Л.В. Гирудотерапия в современной клинической медицине и реабилитологии PDF

Романюк Б.П., Фролов В.Ф. Рослини, дерева та кущі і їх сировина, які містять алкалоїди PDF

Руденко Я.О., Ковальова В.А., Моргаєнко О.О., Остапченко Л.І. Морфологічні і ядерно-цитоплазматичні параметри різних типів клітин при експериментальній виразці шлунка PDF

Ткачова Д.Л., Дуган О.М., Яловенко О.І. Потенційна мутагенна і канцерогенна активність продуктів харчування PDF

Шкарупа В.М., Бариляк І.Р. Проліферативна активність клітин кореневої меристеми після мутагенного впливу тіофосфаміду PDF

ЕКОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Гарник К.В. Особливості цитокінового профілю крові хворих з неалкогольним стеатогепатитом, сполученим з остеопорозом PDF

Лоскутова И.В., Фролов В.М. Эффективность иммунофана в комплексном  лечении  больных тяжелыми и осложненными формами краснухи PDF

Разумний Р.В. Вміст прозапальних та протизапальних цитокінів у бронхоальвеолярному секреті хворих на негоспітальну пневмонію, що сполучена зі стеатозом печінки PDF

Сидоренко Ю.В. Динаміка концентрації циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на ХОЗЛ, сполучене з неалкогольним стеатогепатитом, на тлі туберкульозу легень, при застосуванні комбінації флуімуцил-антибіотику ІТ, альфа-ліпону та екстракту ехінацеї пурпурової PDF

Солона О.Г. Стан інтерфероногенезу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом PDF

Спектор А.В. Иммунологические критерии прогрессирования течения диабетической ретинопатии PDF

Терпиляк О.І., Заставна Д.В., Заганяч Я.Ю., Гельнер Н.В., Тиркус М.Я. Особливості клітинного імунітету та поліморфних варіантів SNP-1082 GЮА промоторної ділянки гена ІЛ-10 при навиковому невиношуванні вагітності PDF

Харченко В.В. Показники клітинної ланки імунтітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений із дисбіозом кишечника та холестерозом жовчного міхура PDF

Чабан Т.В., НікітінаЄ.Є., Марченко О.І., Задорожний В.А. Показники цитокінового профілю крові та інтерферонового статусу жінок з папіломавірусною інфекцією PDF

Чеботарьов Є.В. Динаміка циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих з соматизованими депресивними розладами при лікуванні мелітором та поліоксидонієм PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

Бикова-Труедсон Н.І. Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі цукрового діабету ІІ типу PDF

Висоцький А.А., Фролов В.М., Пересадін М.О. Динаміка циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у хворих із синдромом психоемоційного вигорання при лікуванні артіхолом та галавітом PDF

Височин Є.В., Рачкаускас Г.С. Показники  метаболізму оксиду азоту у  підлітків з соматизованими депресивними розладами при лікуванні препаратами рослинного походження релаксилом та імуноплюсом PDF

Гарник Т.П., Фролов В.М., Тєрьошин В.О., Пересадін М.О. Вплив метаболічно активного препарату L-глутаміна-L-аргініну та артішоку екстракту-Здоров'я на показники аденілової системи у хворих з неалкогольним стеатогепатитом, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом та дисбіозом кишечника PDF

Соцька Я.А. Вплив комбінації лаферобіону та поліоксидонію на показники системи глутатіону у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С мінімального ступеню активності PDF

Телекі Я.М. Рівень глюкози, інсуліну, С-пептиду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом PDF

Труфанов С.Ю. Показники перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи PDF

Шаповалова І.О. Стан системи глутатіону у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститтом та ожирінням PDF

Шупер С. В., Иванова Л.Н. Оценка функции эндотелия у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, сочетанной с гипертонической болезнью PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАЦІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Височин М.В., Іванова Л.М. Вплив комбінації екстра ербісолу та вітаміну Е на показники аденілової системи у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки в сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легенів PDF

Кузнєцова Л.В., Фролов В.М., Пересадін М.О. Клініко-патогенетична характеристика та лікування синдрому хронічної втоми, поєднаного з алергічною патологією PDF

Кулієв В.Р.о. Синтез та властивості метилових естерів та N-R-амідів 4-(N-R`-оксамідосульфоніл)-бензолметилоксамінових кислот PDF

Львова Л.В. Вплив імуномаксу на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі ожиріння та вторинних імунодефіцитних станів PDF

Матвийчук А.В. Экспериментальное исследование острой токсичности и диуретической активности замещенных 4-(R-бензамидо)-бензолсульфонилоксамидов PDF

Рачкаускас Г.С., Фролов В.М., Кутько І.І., Пересадін М.А. Вплив комбінації імуномаксу та альфа-токоферолу на вміст простагландинів (E2 та F2a) у крові хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків PDF

Тіщенко О.Б., Бурмак Ю.Г. Вплив імуномаксу та артіхолу на показники інтерфероногенезу у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з синдромом підвищеної стомлюваності PDF

Шевченко Л.М., Іванова Л.М. Вплив комбінації імунофану та L- аргініну на цитокіновий профіль та вміст метаболітів оксиду азоту у крові хворих молодого віку з неалкогольним стеатогепатитом, сполученним з ішемічною хворобою серця PDF

Щукіна Н.М., Гладченко О.М., Малоштан Л.М. Вивчення противиразкової дії сухого екстракту з надземної частини капусти брокколі PDF

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Біловол О.М., Хворостінка В.М., Боброннікова Л.Р. Особливості формування  порушень системної гемодинаміки та ремоделювання  серця  у хворих на хронічний  холецистит в поєднанні з гіпертонічною хворобою PDF

Венгер Л.В. Новий спосіб хірургічного лікування травматичного мідріазу. PDF

Гуменюк Л.Д. Мікросудинна щільність в тканині раку шлунка людини та її зв'язок з деякими клінічними характеристиками захворювання PDF

Иванова Л.Н., Арбузова О.И. Клинические проявления хронического обструктивного заболевания легких, сочетанного с синдромом раздраженного кишечника PDF

Игнатенко Г.А., Игнатенко К.В., Мухин И.В. Особенности клинического течения нейрокардиогенного обморока у пациентов молодого возраста PDF

Луговськов О.Д. Епідеміологічна характеристика вірусних гепатитів в умовах промислового регіону PDF

Могилевский С.Ю., Головкин В.В., Зыков И.Г.  Цилиохориоидальная отслойка после антиглаукоматозных операций: проблемы и пути решения PDF

Романюк Б.П., Фастова О.Н. Особенности путей миграции Toxocara canis у неспецифического хозяина - белых мышей самок PDF

Руденко І.В. Клінічні ознаки поразок сполучної тканини у матерів, що  народили дітей із природженими вадами розвитку серця PDF

Хома С.М., Верба Р.В., Голод А.М., Фастова О.М. Способи діагностики та лікування панарицію PDF

Христич Т.Н. Кишечная микрофлора - важный фактор, определяющий качество жизни пациентов PDF


 

Рецензия на учебник : Алергологія : підручник  /  Вороненко Ю.В., Кузнецова Л.В., Пухлик Б.М. та ін., за ред. член.-кор. АМН України, проф. Вороненко Ю.В., проф. Кузнецової Л.В. - Київ, 2008. - 366 с. PDF


 

Категорія: 1-2 (88-89) | Додав: siderman
Переглядів: 895 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1-2 (88-89) [50]3 (90) [24]
4 (91) [26]5 (92) [41]
6 (93) [50]7 (94) [42]
8 (95) [60]9 (96) [53]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0