Среда, 20.01.2021, 08:58
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2012 » 4 (112)

ЗМІСТ 4 (112) 2012
25.05.2014, 10:00

Відомості про збірник

Зміст у форматі PDF

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Будаш Г.В., Білько Д.І., Саріч Т., Білько Н.М. Застосування циклоспорину для підвищення ефективності диференціювання плюрипотентних клітин в кардіоміоцити PDF

Єрьоменко Р.Ф. Вплив коректора білкового обміну екстракту з трави люцерни посівної на гістоструктуру та функції органів імунної системи щурів в умовах експериментального імунодефіциту PDF

Малишева С.В., Білько Н.М., Білько Д.І., Сарич Т. Диференційний потенціал отриманих за допомогою системи транспозонів індукованих плюріпотентних стовбурових клітин миші PDF

Романюк Б. П., Фролов В. М., Соцька Я. А. Лікарські рослини і сировина, які містять кумарини та хромони PDF

ЕКОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Александрова А.В. Фармакотерапевтические эффекты ингибитора матричных металлопротеиназ на этапах репарации ожоговой раны: влияние на уровни про- и противовоспалительных цитокинов в периферической крови PDF

Беспалова О. Я. Проліферативна активність лімфоцитів у хворих на інфекційний ендокардит під дією температурного фактору PDF

Винник Н.І. Вивчення рівня прозапальних цитокінів у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом PDF

Запорожець Т.Ю. Порушення інтерфероногенезу при ексудативному середньому отиті PDF

Клочков О.Є., Губергріц Н.Б. Вплив комбінації урсолізину та фітозасобу Гепар-ПОС на цитокіновий профіль крові хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень PDF

Лазур Я.В. Вміст циркулюючих імунних комплексів та їх фракцій у крові хворих з ішемічною хворобою серця в коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень PDF

Нагоев Б.С., Камбачокова З.А., Дубинина Н.В., Калюжин О.В. Динамика концентрации провоспалительных цитокинов в сыворотке крови больных рецидивирующим генитальным герпесом PDF

Петруня А.М., Евсюкова О.А. Нарушения клеточного иммунитета у больных сухой формой возрастной макулярной дегенерацией PDF

Рудой Б.С., Лоскутова І.В. Значення зміни показників клітинної ланки імунітету у хворих із переломами проксимального відділу стегна на фоні ожиріння в залежності від терміну іммобілізації. PDF

Соцька Я.А., Фролов В.М., Круглова О.В. Вплив лікопіду на інтерфероновий статус хворих на хронічний вірусний гепатит С, сполучений з хронічним безкам’яним холециститом PDF

Тєрьошин В.О., Круглова О.В. Вплив імунотропного препарату лікопіду на показники фагоцитарної активності моноцитів переферічної крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з дисбіозом кишечника PDF

Торба О.В. Показники фагоцитарної активності моноцитів переферічної крові хворих з наявністю гострого абдомінального ішемічного синдрому. PDF

Торопчин В.І. Показники цитокінового профілю крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми при застосуванні антигомотоксичної терапії PDF

Трофименко О.М. Вплив сучасного імунотропного фітозасобу інтеллану на продукцію прозапальних цитокінів (ФНПα, IL-1β) в культурах моно­нуклеарів периферічної крові хворих зі стеатозом печінки, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом та синдрому підвищеної стомленості PDF

Удовенко Н.С., Казмірчук В.Є. Верифікація активних форм герпесвірусної інфекції у пацієнтів з запальними захворюваннями очей при застосуванні імунотропної терапії PDF

Усенко В.О. Зміни вмісту сироваткових цитокінів та інтенсивності перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки під впливом комбінованого лікування в амбулаторних умовах PDF

Шаповалова І.О. Вплив лікопіду на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

Анікєєва Д.О. Патогенетична значущість порушень з боку системи глутатіону у хворих на постінфарктний кардіосклероз, сполучений з неалкогольним стеатогепатитом PDF

Бондаренко О.О. Показники аденілової системи крові у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням PDF

Гонтова Т.М., Гапоненко В.П., Машталер В.В. Хімічне вивчення ліпофільних екстрактів з сировини рослин родин Violaceae та Boraginaceae PDF

Дубовик А.В. Динамика натрийуретического пептида на фоне применения липосомальных препаратов у больных дилатационной кардиомиопатией PDF

Кочубей А.А. Химический состав нижней челюсти белых крыс различного возраста после применения тимогена. PDF

Сидоренко Ю.В., Іванова Л.М. Динаміка показників перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з ішемічною хворобою серця при застосуванні тівортіну PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАЦІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Бутко Я.О., Ляпунов М.О., Дроговоз С.М. Визначення впливу різної концентрації керамідів на процес загоєння шкіри PDF

Волков В.И., Серик С.А., Сердобинская-Канивец Э.Н., Ченчик Т.А., Горб Ю.Г. Эффекты статинов при сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом 2 типа в зависимости от уровня липопротеинсодержащих иммунных комплексов PDF

Коваленко Св. М., Штриголь С. Ю. Експериментальне дослідження антидіабетичної активності таблеток «Тіотарин» PDF

Кухтенко Г.П., Ляпунова О.О., Лисокобилка О.А. Розробка технології виробництва крему «Стерокорт». PDF

Лар'яновська Ю.Б., Філіпенко Ю.В., Грубник І.М. Експериментальне дослідження фармакологічної активності гель-крему «Молозоль» PDF

Логінова О.О. Значення фармакологічних складових «модифікованого» протоколу в лікуванні синдрому слабкої відповіді яєчників PDF

Лоскутов А.Л. Вплив комплексної терапії з використанням диринату у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з інсулінорезистентністю PDF

Налапко К.К. Ефективність використання сучасного препарату діаліпону у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом на фоні ожиріння PDF

Савко В. В., Онищенко А. А. Влияние препаратов системной энзимотерапии на особенности развития дистрофического процесса сетчатки в эксперименте PDF

Ткачева О.В., Яковлева Л.В. Токсикологическая характеристика новой мази "Пролидоксид" для лечения гнойных ран PDF

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Глазков Е.О., Іванюра І.О. Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяльності студентів PDF

Ігнатенко Г.А., Мухін І.В., Башкірцев А.В. Зміни варіабельності серцевого ритму у хворих на артеріальну гіпертензію з супутньою ішемічною хворобою серця PDF

Ігнатенко Т.С. Зміни діастолічних властивостей лівого шлуночка серця у хворих на хронічний гломерулонефрит з супутньою ішемічною хворобою серця PDF

Квашенко В.П., Вустенко В.В., Файнерман В.Б., Прилуцький А.С. Тензиометрические и реологические характеристики крови и ротовой жидкости у женщин с бесплодием на фоне аутоиммунного тиреоидита PDF

Ковалева Е.И. Бинокулярные функции у больных с двухсторонней артифакией с симметричной рефракцией парных глаз и оперированных по методике монокулярного зрения PDF

Компанієць К.М. Психодіагностичні показники у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на фоні хелікобактеріозу у сполученні з ішемічною хворобою серця. PDF

Левченко Н.В. Строение резцов нижней челюсти крыс разного возраста после применения циклофосфана и циклоферона PDF

Логай А.И. Новая модель ИОЛ для коррекции афакии при обширных повреждениях или отсутствии задней капсулы хрусталика PDF

Николюк А.М. Гемодинаміка судин орбіти у пацієнтів з набряковим екзофтальмом PDF

Северина-Смирнова А.С. Структурно-функциональное состояние мыщелкового хряща нижней челюсти крыс при пероральном применении препаратов кальция и имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита PDF

Сиротин Д.В., Кукурекина Е.Ю. Особенности психосоматических расстройств в клинике пограничных состояний PDF

Харченко В.В. Шляхи корекції порушень печінкового кровоплину у хворих на неалкогольний стеатогепатит в поєднанні із гіпертонічною хворобою PDF

Shuper V.A., Abdullah - Al – Mamun, Shuper S.V., Tedeeva M.K. Diagnoses of cardiac autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus type II PDF

Категорія: 4 (112) | Додав: siderman
Переглядів: 665 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (109) [43]2 (110) [55]
3 (111) [45]4 (112) [52]
5 (113) [76]6 (114) [83]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0