Среда, 20.01.2021, 10:16
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2010 » 2 (98)

ЗМІСТ 2 (98) 2010
25.05.2014, 09:25

Відомості про збірник

Зміст у форматі PDF

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Бєлінська І.В., Рибальченко В.К., Рибальченко Т.В., Кокозей В.М., Врещ О.В., Дягіль І.С., Мартіна З.В. Вплив різнометалічного Cu/Fe комплексу [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] на відновлення еритроцитарних показників крові після експериментальної анемії щурів PDF

Гебура М.П., Харчук І.В., Рибальченко Т.В. Вплив похідного малеіміду з цитостатичною активністю на стан слизової оболонки товстої кишки щурів за умов оксидативного стресу. PDF

Малюк Вол.І., Репецька Г.Г., Малюк Вік.І., Рибальченко Т.В., Сур С.В., Макаренко М.В., Малюк І.В. Вплив низькодозового гама-опромінення на білки сироватки крові щурів PDF

Радчук О.М., Берегова Т.В., Ященко А.М., Рибальченко В.К. Вплив мультипробіотиків "Симбітер® ацидофільний" концентрований та "Апібакт®" на цитотопографію лектинових рецепторів за наявності тривалої гіпергастринемії. PDF

Степанова Е.В. Ефективність розиглитазону в корекції інсулинорезистентності в залежності від Pro12Ala поліморфізму гена PPАRG PDF

Толстанова Г.М. Ескпресія рецепторів до фактору росту кровоносних судин VEGFR-1 ТА VEGFR-2 при експериментальних запальних захворюваннях кишечника PDF

Яблонська С.В., Філінська О.М., Ямшанова О.Ю., Котляр І.П., Островська Г.В., Воловенко Ю.М., Рибальченко В.К. Вивчення впливу нового похідного 1,4-заміщених 5-аміно-1,2-дигідропірол-3-ону з антипроліферативною активністю на біохімічні показники сироватки крові щурів PDF

ЕКОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Білокобильська Д.В. Зміни показників антиендотоксичного імунітету під впливом комбінації атоксилу та кверцетину у динаміці лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у  сполученні з  гіпертонічною хворобою PDF

Кузнєцова Л.В., Фролов В.М., Пересадін М.О., Пілецький А.М. Вплив поліоксидонію на показники клітинної ланки імунітету у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам'яного холециститу. PDF

Мухін І.В., Башмаков М.Н. Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії і імуномодуляції на середні терміни загоєння гнійно-некротичних ускладнень діабетичної стопи PDF

Прудникова І.В. Вплив комбінації гепаліну та антралю на стан системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням. PDF

Радіонова С.І., Рачкаускас Г.С., Погребняк Л.Л. Вплив поліоксидонію на концентрацію та молекулярний склад циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу PDF

Тєрьошин В.О., Височина Г.В., Санжаревська І.В. Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на неалкогольний стеатогепатит при введенні комбінованого фітозасобу імупрету. PDF

Труфанов С.Ю. Вплив поліоксидонію на концентрацію імуноглобулінів у ротоглоточному секреті хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи, в комплексі стоматологічного лікування PDF

Чащева О.Г. Функціональний стан системи фагоцитуючих макрофагів у підлітків,  хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит PDF

Чеботарьов Є.В., Рачкаускас Г.С. Вплив комбінації поліоксидонію та мелітору на інтерфероновий статус хворих з соматизованими депресивними розладами PDF

Черкасова В.С., Хомутянська Н.І., Декалюк І.В. Вплив поліоксидонію на показники клітинного імунітету при медичній реабілітації жінок дітородного віку з наявністю хронічної герпетичної інфекції PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

Акулінін В.М., Рачкаускас Г.С. Метаболічні порушення у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю PDF

Аникеева Т.В. Микроэлементоз, как проявление метаболического синдрома при ишемической болезни сердца PDF

Височин Є.В., Рачкаускас Г.С., Погребняк Л.Л. Активність сироваткової лактатдегідрогенази та її ізоферментний спектр у підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, при застосуванні сертралофту та релаксилу PDF

Гришко Л.Ю. Патогенетична значущість синдрому "метаболічної інтоксикації" у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2 типу. PDF

Іванова Л.М., Сидоренко Ю.В., Хорошаєва І.Д. Стан ендотеліальної функції та ліпідного обміну  у хворих з ішемічною хворобою серця у сполученні з хронічним необструктивним захворюванням легень при наявності аритмій PDF

Кузнєцова Л.В., Фролов В.М., Пересадін М.О., Пілецький А.М. Вплив поліоксидонію на показники аденілової системи хворих із синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам'яного холециститу PDF

Колчин Ю.М., Шишкова К.В. Вплив комбінації лізиноприлу, гідрохлортіазиду та бісопрололу на рівень метаболітів оксиду азоту в хворих з поєднаною патологією внутрішніх органів PDF

Компанієць К.М. Вплив рослинного препарату фітоседу на ліпідний профіль крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на фоні хелікобактеріозу в сполученні з ішемічною хворобою серця під час медичної реабілітації. PDF

Кононов В.М. Вплив комбінації глутаргіну та артіхолу на концентрацію середніх молекул у сироватці крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням PDF

Соцька Я.А., Фролов В.М., Гарник Т.П., Санжаревська І.В. Вплив бонджигару на активність лактатдегідрогенази (КФ 1.1.1.27) сироватки та її ізоферментний спектр у крові хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним безкамяним холециститом PDF

Халявкін В.О., Старік А.Д. Динаміка активності ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі вторинного імунодефіциту при проведенні медичної реабілітації з використанням фітопрепарату  авеолу PDF

Шаповалова І.О. Вираженість синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, та його корекція гепадифом PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАЦІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Бабаев Р.А., Шукюрова П.А., Гусейнова Ф.М. Возможная коррекция экстрактом шафрана перекисного окисления липидов при повреждении некоторых отделов глаза в эксперименте PDF

Вельчинська О.В., Ніженковська І.В., Вільчинська В.В. Оригінальні сукциніміди та їх протисудомна активність PDF

Довгий В.В. Ефективність цинаріксу в комплексі медичної реабілітації перехворілих на медикаментозну кропивницю PDF

Ершова И.Б., Осиповна Т.Ф., Осычнюк Л.М., Мочалова А.А. Эффективность глутаргина у детей с вирусным гепатитом В PDF

Джахаф А.А. Ефективність застосування рослинного препарату гастритолу в медичній реабілітації хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з ішемічною хворобою серця PDF

Латіф Мустафа Мохаммад. Ефективність тіотриазоліну у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця PDF

Нішкумай О.І. Оцінка ефективності впливу терапії з застосуванням бівалосу в лікуванні жінок із ішемічною хворобою серця та системним остеопорозом в постменопаузі PDF

Петруня А.М., Задорожная А.И. Эффективность липофлавона и циклоферона  в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой и их влияние на показатели системного иммунитета PDF

Садых-задe Р. А., Бабаев Р.А. Антиокислительные свойства шафрана посевного при экспериментальной ишемии сердца PDF

Смірнова Я.Ю. Зміни альвеолярно-капілярної проникності газів на тлі застосування ліпосомальної терапії у хворих на мітральні ревматичні вади серця з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легенів PDF

Собакар І.Ю. Імуномакс в комплексній терапії герпетичного ретиніту PDF

Трофименко О.М. Вплив альфа-ліпону на показники ферментної ланки системи антиоксидантного захисту у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом PDF

Фаерман А.А. Влияние липофлафона на уровень N- концевого фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида человека (NT- pro BNP) у больных с хронической сердечной недостаточностью PDF

Фролов В.М., Гарник Т.П., Пересадін М.О., Круглова О.В., Бикадоров В.І. Вплив фітозасобу еукарбону на показники ендогенної метаболічної інтоксикації у хворих на синдромом підвищеної стомлюваності на тлі хронічного некалькульозного холециститу PDF

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Бєлая І.Є., Коломієць В.І., Чижевська І.М. Електрофізіологічні особливості перебігу найгострішого періоду інфаркту міокарда при сполученні з неалкогольним стеатогепатитом PDF

Власова О.Ф., Шатунова Л.А. Види латинської вимови. PDF

Гріцова Н.А., Рум'янцева Т.В., Онищенко Л.О. Туберкулінодіагностика як метод скринінгового обстеження дітей на туберкульоз в Луганській області PDF

Гударенко О.С. Медико-економічна ефективність стаціонарзамінюючих форм надання медичної допомоги хворим похилого і старечого віку PDF

Драч Л.О., Брусенський В.І., Клад А.К. Компю'терна програма для статистичних досліджень поширеності ПВКГ в урбанізованому місті як сучасно-актуальної медико-соціальної проблеми PDF

Ігнатенко Г.А., Мухін І.В., Такташов Г.С., Ігнатенко Т.С. Клінічний розбір як одна з форм післядипломного навчання лікарів-кардіологів PDF

Игнатенко Г.А., Брагина Р.Ш., Мухин И.В., Фаерман А.А., Такташов Г.С., Пола М.К. Преподавание медицинской деонтологии на кафедре пропедевтики внутренней медицины как одна из основ формирования личности будущего врача PDF

Игнатенко Г.А., Такташов Г.С., Мухин И.В., Брагина Р.Ш., Фаерман А.А., Игнатенко Т.С., Пола М.К. Усовершенствование обучения студентов медицинских вузов в процессе проведения практических занятий по аускультации сердца в условиях кредитно-модульной системы PDF

Игнатенко Т.С. Суточная вариабельность артериального давления у больных хроническим гломерулонефритом с сердечнососудистыми нарушениями PDF

Подляскіна В.Е. Динаміка електрокардіографічних змін у хворих похилого віку з фібриляцією передсердь і супутнім ХОЗЛ на тлі різних режимів лікування PDF

Протас Ю.В. Зв'язок рівнів серологічних біомаркерів зі ступенем атрофії слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з H.pylori PDF

Ракітов Б.Л. Вплив інтервальної нормобаричної гіпокситерапії на клінічний перебіг і електрокардіографічні ознаки у хворих на мікросудинну стенокардію PDF

Савві С.О. Алгоритм лікування хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу PDF

Сушков С.В. Изменения морфоструктуры слизистой оболочки желудка на фоне хеликобактериоза и клинической симптоматики у больных с множественными хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки PDF

 

Рецензія на монографію Вірусні гепатити і рак печінки. -  М.А.Андрейчин, В.І.Дрижак, О.В.Рябоконь, В.С.Копча. - Тернопіль: ТДМУ, 2010. - 188 с. PDF

Категорія: 2 (98) | Додав: siderman
Переглядів: 769 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (97) [47]2 (98) [59]
3 (99) [45]4 (100) [46]
5 (101) [51]6 (102) [54]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0