Среда, 20.01.2021, 10:48
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2011 » 6 (108)

ЗМІСТ 6 (108) 2011
15.05.2014, 15:33

Титул

Зміст у форматі PDF

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Дуган О. М., Михальченко М. В. Нанобіотехнології – вчора, сьогодні, завтра…  PDF

Карпезо Н.О., Гурняк О.М.,  Рибальченко В.К. Морфо-функціональний стан печінки щурів при дії похідного дигідропіролу за умов оксидативного стрессу PDF

Линчак О.В., Бабута О.М., Рибальченко В.К. Морфо-функціональний стан печінки щурів при довготривалому введенні нового інгібітору тирозинових протеїнкіназ похідного малеіміду PDF

Листван К.В., Рибальченко Н.П., Остапчук А.М., Борецька М.О. Про­дукція фармакологічно активного меротерпену бакучіолу в асептичних рослинах родів Cullen і Otholobium (Fabaceae) PDF

Pожок А.И., Серга С.В., Демидов С.В., Козерецька И.А. Распространение гаплотипов мтДНК в популяциях Drosophila melanogaster Украины PDF

ЕКОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Арбузова О.І. Імунологічні порушення та їх корекція препаратом гепон у хворих із синдромом подразненого кишечнику в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень PDF

Компанієць К.М. Система інтерферону у хворих із хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу в сполученні з ішемічною хворобою серця PDF

Ромаданова О.І. Клітинні механізми прогресування хронічної хвороби нирок: рівень моноцитарного хемоатрактантного протеїну (МСР1) залежно від генезу гломерулярних уражень та його динаміка під впливом комплексного лікування PDF

Сабковська Х.О. Цитокіновий профіль крові хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім синдромом подразненого кишечника PDF

Соколова Н.А., Соцька Я.А. Показники системи інтерферону у хворих на стеатоз печінки на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології PDF

Трофименко О.М. Вплив комбінації фітозасобів інтеллану та артишоку екстракту-Здоров´я на показники клітинної ланки імунітету при медичній реабілітації хворих зі стеатозом печінки, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості. PDF

Ульянов О.В. Особливості інтерферонового статусу ротоглоткового секрету у хворих на червоний плоский лишай PDF

Ціпоренко С.Ю. Прозапальні цитокіни у сироватці крові при малосимптомній формі урогенітальної інфекції у чоловіків PDF

Шаповалова І.О. Вплив нуклеїнату на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння PDF

Ширшова В.Н. Особенности синтеза отдельных цитокинов у женщин с хроническим часторецидивирующим генитальным кандидозом на фоне активной цитомегаловирусной инфекции PDF

Щедров А.А., Грищенко Н.Г., Антонян М.И., Лазуренко В.В., Мерцалова О.В. Значение цитокинов и факторов эндотелиальной дисфункции в диагностике и профилактике аномалий родовой деятельности PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

Бабак О.Я., Хайсам Абулгасім Суліман  Абдула. Рівень метаболітів оксиду азота у хворих з інфарктом міокарду після терапії статінами PDF

Германов В.Т., Бічевська Р.Г. Зміни неферментативної ланки антиоксидантного захисту у жінок з невиношуванням вагітності у ранній термін PDF

Зельоний І.І. Рівень простагландинів та циклічних нуклеотидів у сироватці крові хворих на рецидивуючу бешиху в динаміці загальноприйнятого лікування PDF

Іванова Л.М., Сидоренко Ю.В., Височин М.В., Пілієва О.В., Сабковська Х.О., Котюга Т.М. Вплив тівортіну на ферментативну активність системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатіт у поєднанні з ішемічною хворобою серця PDF

Клименко Н.М. Метаболічна і кардіопротектівнна ефективність телмісартану і кандесартану у хворих з гіпертонічною хворобою та ожирінням PDF

Крутько Е.Н. Изменение метаболизма, гемостаза и эритропоэза у пострадавших с травматической болезнью осложненной синдромом полиорганной дисфункции PDF

Несен А.О. Специфіка змін в нейтральних ліпідах при коморбідності хронічної хвороби нирок та атеросклерозу. PDF

Сердюк В. Н. Состояние тиол-дисульфидной системы белков сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы  PDF

Соцька Я.А., Фролов В.М. Ефективність препарату урсодезоксихолевої кислоти урсолізину та фітозасобу з артишоку Гепар-ПОС при лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності на тлі хронічного некалькульозного холецистита та його вплив на показники системи глутатіону  PDF

Торопчин В.І. Динаміка показників «метаболічної» інтоксикації у хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі синдрому хронічної втоми при застосуванні комбінації енерліву та нуклекса PDF

Труфанов С.Ю. Стан системи глутатіону у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАЦІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Ведерникова І.О. Аспекти розвитку магнітної нанофармації PDF

Вельчинська О.В. Хімічно модифіковані похідні 5-нітроурацилу та їх протипухлинна активність PDF

Дядичева Т.А., Сабадаш В.Е., Сысойкина Т.В., Липатникова А.С. Применение антигомотоксического препарата хепель–нееl в комплексном лечении  хронического некаменного холецистита у больных ишемической болезнью сердца c гиперлипедемией PDF

Корнієнко В.І., Самура Б.А., Романенко М.І., Ладогубець О.В., Назаренко М.В. Залежність гострої токсичності та діуретичноїактивності від хімічної структури похідних 7-бензоілметил-8-заміщених теофіліну PDF

Круглова О.В., Тєрьошин В.О. Ефективність гепатозахисного препарату з артишоку Гепар-ПОС у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом подразненого кишечнику. PDF

Левицкая Г.В., Гаффари Сахби Бен Мохамед Монсеф, Метелицына И.П. Результаты применения нейропротектора кортексин в послеоперационном периоде у больных с регматогенной отслойкой сітчатки PDF

Макаревич В.А. Ефективність лікопіду в комплексній терапії герпетичного стоматиту. PDF

Налапко К.К. Вплив терапії цитраргініном на клініко-біохімічні показники пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом, поєднаним з хронічним простим бронхітом, на фоні ожиріння PDF

Огарь С. В. Результати впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в національному фармацевтичному університеті PDF

Опрошанська Т. В., Хворост О. П. Визначення кількісного вмісту кислоти аскорбінової та суми кислот органічних в сировині та густих екстрактах кореня і листя лопуха великого PDF

Павлюченко А.К., Лях Ю.Е. Применение антиоксидантной и антигипоксантной терапии для профилактики субэпителиального помутнения роговой оболочки после эксимерлазерной коррекции зрения PDF

Сабадаш В.Є., Сисойкіна Т.В., Дядічева Т.О., Ліпатнікова Г.С. Порівняльна ефективність впливу гіпотензивної терапії лосартаном та лосартаном в сполученні  із амлодіпіном на циркадні ритми артеріального тиску та центральну гемодинаміку у хворих на гіпертонічну хворобу. PDF

Савохина М.В. Инфекции мочевыводящих путей во время беременности: современные подходы к фармакотерапии PDF

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Білоглазов В.О. Сучасні уявлення про синдром подразненого кишечнику  PDF

Владзимирский А.В., Сухина И.В. Организация многоэтапной помощи пострадавшим с повреждениями органа зрения на основе комплексного использования телемедицины  PDF

Григоров С.М. Пошкодження лицьового черепа: діагностична цінність та прогностичне значення клініко-морфологіних факторів у формуванні ускладненого перебігу  PDF

Кіча Н.В. Оцінка кардіоваскулярного ризику у хворих на біліарні дисфункції за комплексом психосоматичних факторів PDF

Лебедь К.М. Оцінка якості життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, сполучене з неалкогольним стеатогепатитом PDF

Лісова Г.В. Клінічні особливості перебігу хронічного гломерулонефриту у сполученні з ішемічною хворобою серця  PDF

Панченко М.С., Шкляр С.П., Перцев Д.П., Черкашина Л.В., Кравченко І.М. Санологія та клінічна медицина: методологія та досвід популяційного аналізу психосоматичних розладів у молодому віці PDF

Панченко Н. В., Дурас И. Г., Панченко Е. Н., Самофалова М. Н., Якубович Н. В., Казначеев Г. А. Помутнения хрусталика у пациентов с увеитами и дистрофиями сетчатки, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС  PDF

Перцев Д.П., Дмитрієнко К.В. Формування комунікативної компетентності студентів-медиків на додипломному етапі навчання PDF

Рыков C. О., Сергиенко А. Н., Сук С. А., Пархоменко О. Г. Морфометрия слоев сетчатки при ишемическом типе диабетического макулярного отека по данным спектральной оптической когерентной томографии PDF

Сергієнко А.М., Литвинчук Л.М., Лавренчук Г.Й. Дослідження розміру бульбашок емульгованої силіконової олії після операцій з приводу відшарування сітківки у пацієнтів з міопією високого ступеня PDF

Сидоренко М.П. Анализ летальности пациентов с черепно-мозговой травмой, лечившихся в Луганской областной клинической больнице в 2010-2011 годах PDF

Шкляр С.П., Панченко М.С., Перцев Д.П., Черкашина Л.В., Кравченко І.М. Санологія та клінічна медицина: методичні аспекти вивчення факторів ризику психосоматичних розладів PDF

Шупер В. А., Шупер С. В., Вагина Ю. И. Клинический случай аутоиммунной гемолитической анемии в терапевтической практике PDF

Гавриляк В.Г. Изменения показателей эндотелиальной функции сосудов на начальных этапах развития артериальной гипертензии PDF

Iванченко Ю.О. Антигіпертензивний ефект інтервальної нормобаричної гіпокситерапії у хворих з на хронічне обструктивне захворювання легень з супутньою артеріальною гіпертензією PDF

Категорія: 6 (108) | Додав: siderman
Переглядів: 722 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (103) [47]2 (104) [57]
3 (105) [52]4 (106) [54]
5 (107) [46]6 (108) [57]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0