Среда, 20.01.2021, 09:49
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2012 » 2 (110)

ЗМІСТ 2 (110) 2012
25.05.2014, 09:45

Відомості про збірник

Зміст у форматі PDF

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Козерецька І.А. TPE повтори hobo елемента в геномах представників природних популяцій Drosophila melanogaster України PDF

Романюк Б. П., Фролов В. М., Соцька Я. А. Характеристика деяких лікарських рослин, кущів і дерев та сировини, які містять терпеноїди (ефірні олії та гіркоти) (продовження) PDF

Столяр О.А., Харчук І.В., Островська Г.В. Вплив похідного дигідропіролу з цитостатичною активністю на міокард щурів за умов оксидативного стресу PDF

Фалалєєва Т.М. Вплив 30-ти денного введення глутамату натрію на стійкість слизової оболонки шлунка щурів до дії стресу. PDF

ЕКОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Беспалова О.Я. Рівень цитокінів у сироватці крові хворих на кардіоміопатії. PDF

Бикадоров В.І. Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту «біле вугілля» (аеросіл) на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту PDF

Будовська Л.О. Стан показників клітинного та гуморального імунітету у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ішемічною хворобою серця PDF

Григоров С.М. Периопераційна імунопрофілактика ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа: алгоритм індивідуалізації PDF

Зєльоний І.І. Динаміка показників фагоцитарної активності моноцитів у хворих на рецидивуючу бешиху при застосуванні фітопрепарату «Джерело» в періоді медичної реабілітації PDF

Клочков О.Є., Губергріц Н.Б. Плив урсолізину в комбінації з препаратом артишока Гепар-пос на фагоцитарну активність моноцитів  у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень PDF

Копаенко А. И. Эффективность применения ингибиторов провоспалительных цитокинов в комплексном лечении передних эндогенных увеитов ассоциированных со спондилоартритами PDF

Лісова Г.В. Цитокіновий профіль крові у хворих на хронічний гломерулонефрит, поєднаний з ішемічною хворобою серця PDF

Петруня А. М., Маньковский Б. Н., Спектор А.В. Патогенетическое значение дисбаланса цитокинового профиля слезы  и сыворотки крови у больных диабетической ретинопаитей. PDF

Соколова Н.А., Соцька Я.А. Вплив комбінації галавіту та ліволіну форте на показники системи фагоцитуючих макрофагів у сироватці крові хворих на стеатоз печінки на тлі хронічного обструктивного захворюван­ня легень пилової етіології PDF

Трофименко О.М. Вплив комбінації сучасного фітозасобу інтеллану та артишоку екстракту здоров´я  на показники клітинного імунітету у хворих зі стеатозом печінки, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості PDF

Труфанов С.Ю. Вплив нуклеїнату на активність лізоциму слини у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи  PDF

Ульянов О.В., Лоскутова І.В. Динаміка сироваткових інтерферонів та лізоциму в комплексі імуноклорекції червоного плоского лишаю слизової оболонки ротової порожнини PDF

Харченко В.В. Вплив ліпофлавону, кардонату, цитраргініну та магне в6 на концентрацію прозапальних цитокінів (ФНПα, IL-1β) у сироватці крові та продукцію в культурах мононуклеарів хворих на неалкогольний стеатогепа­тит, сполучений з гіпертонічною хворобою PDF

Ціпоренко С.Ю. Динаміка показників імунного статусу у хворих з малосимптомними формами урогенітальної інфекції в процесі імунокорекції  PDF

Чащева О.Г. Вплив нуклеїнату на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові підлітків, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

Бічевська Р.Г. Вплив реамберину на показники пероксидації ліпідів та активність ферментів антиоксидантної системи у жінок з невиношуванням вагітності в періоді предгравідарної підготовки PDF

Бондаренко О.О. Показники системи глутатіону у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням. PDF

Декалюк И.В., Гаврилова Л.А., Крикунов Д.Ю. Оценка эффективности L-глутамина L-аргинина (глутаргина) в коррекции метаболических расстройств у больных хроническим некалькулезным холециститом, сочетанным со стеатозом печени PDF

Запорожець Т.Ю., Лоскутова І.В. Динаміка циклічних нуклеотидів у хворих на ексудативний середній отит PDF

Козленко Т.В. Зміни показників ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантного захисту у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у динаміці лікуванні із застосуванням комбінації тівортину та селен-активу PDF

Лазур Я.В. Метаболіти оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з хронічним обструктивним захворюванням легень PDF

Лебедь К.М. Біохімічні показники функції печінки у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом PDF

Лоскутов А.Л. Динаміка показників пероксидації ліпідів у хворих на хронічний бронхіт при сполученні з інсулінорезистентністю PDF

Романюк К.Б., Гаврилін В.О. Вплив “Селен активу” на структуру та метаболізм еритроцитів спортсменів, які займаються бігом на короткі дистанції PDF

Тєрьошин В.О., Нужний Р.А. Показники синдрома ендогенної “метаболічної» інтоксикації та ліпопероксидації у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним тонзилітом. PDF

Торопчин В.І. Концентрація «середніх молекул» у сироватці крові  хворих з неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми в динаміці медичної реабілітації при застосуванні антигомотоксичних препаратів. PDF

Фролов В.М., Соцька Я.А., Круглова О.В., Санжаревська І.В. Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих з цирозами печінки різної етіології PDF

Хунов Ю.А. Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту аеросілу «Біле вугілля»  на рівень “середніх молекул” та показники ліпоперок­сидації у хворих з тяжким перебігом хірургічної інфекції PDF

Шаповалова І.О. Динаміка рівня циклічних нуклеотидів у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, при використанні комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу в ході медичної реабілітації PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАЦІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Булига Л.О., Бутко Я.О., Іванцик Л.Б. Порівняння протизапальної активності лосьйону, крему та мазі «Елоком» в умовах гострого ексудативного запалення шкіри в щурів PDF

Зборовская А.В. Эффективность фотодинамической антибактериальной терапии с метиленовым синим в лечении больных эндофтальмитами PDF

Коваленко Св. М. Розробка плівкоутворюючого покриття комбінованих таблеток для лікування діабетичних ускладнень. PDF

Корниенко В.И., Самура Б.А., Шикова В.В, Романенко Н.И., Назаренко М.В. Исследование антиноцицептивной активности 1,2- ди- и 1,2,7-тризамещенных имидазо[1,2-f]ксантина PDF

Майданник В. Г., Мітюряєва І. О., Абабков В. В., Борзенко І. О., Молочек Н. В., Рибачок О. В. Клініко-лабораторні показники ефективності та безпечності фітотерапевтичного лікування гострого бронхіту у дітей з позиції доказової медицини PDF

Марута Н.О., Рачкаускас Г.С., Фролов В.М. Вплив нуклеїнату на стан макрофагально-моноцитарної фагоцитуючої системи у хворих на соматизовані депресивні розлади PDF

Махаринська О.С. Нетяжка негоспітальна пневмонія у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості клінічної картини, перебігу та лікування PDF

Сакович В.Н., Аль Кайяли Фади Закария. Результаты комплексного лечения передних увеитов с применением пробиотика субалина PDF

Стрілець О.П., Калюжная О.С., Стрельников Л.С. Створення комбінованих таблеток для лікування артеріальної гіпертензії. вибір допоміжних речовин PDF

Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Купріянова О.М. Мікробіологічні дослідження перев`язувальних засобів з густим екстрактом кори дуба  PDF

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Григоров С.М. Пошкодження лицьового черепа: частота та характер імунних розладів у пацієнтів з ускладненим перебігом PDF

Кісь А.В. Застосування індикаторного методу в якості судово-медичної експрес-діагностики ішемічних прижиттєвих і постмортальних уражень м’язів PDF

Махаринська О.С. Вплив негоспітальної пневмонії на якість життя пацієнтів із супутнім цукровим діабетом 2 типу PDF

Олейник Т.В. Современные представления о патогенезе и направлениях лечения диабетической ретинопатии (обзор научной литературы) PDF

Погорелый Д.Н., Путиенко А.А. Результаты применения заместительной газовой тампонады в лечении длительно не рассасывающихся гемофтальмов после витрэктомии у больных пролиферативной диабетической ретинопатией PDF

Усенко В.О. Показники мікрогемоциркуляції та їх зміни у динаміці лікування хворих на хронічний необструктивний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки PDF

Компаниец К.Н. Оценка эффективности влияния эспа-липона на липидный спектр крови и состояние системы глутатиона у больных хроническим некалькулезным холециститом на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца. PDF

Бойко В.В., Фетисов С.А. Коррекция липидного спектра при атеросклерозе нижних конечностей PDF

Iгнатенко Т.С. Вплив деяких чинників на результати лікування хронічних форм ІХС у хворих на гломерулонефрит PDF

Фаерман А.А. Изучение показателей толерантности к физнагрузке и пути её повышения у больных сердечной недостаточностью при хронической ишемической болезни сердца PDF

Категорія: 2 (110) | Додав: siderman
Переглядів: 680 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (109) [43]2 (110) [55]
3 (111) [45]4 (112) [52]
5 (113) [76]6 (114) [83]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0