Среда, 20.01.2021, 09:33
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

і

Архив статей

Головна » Файли » 2012 » 6 (114)

ЗМІСТ 6 (114) 2012
24.04.2014, 16:03

Відомості про збірник

Зміст у форматі PDF

 
ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОЇ ЛЮДИНИ

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Василенко О.П., Рушковский С.Р., Демидов С.В., Александров А.В., Демидова Г.С. Генетические последствия эффекта «свидетеля» PDF
Гарбузова В.Ю. Аналіз асоціації FоkI поліморфізму гена рецептора вітаміну D з факторами ризику гострого коронарного синдрому PDF
Гонтова Т.М. Макро- та мікроскопічні ознаки коренів живокосту лікарського та шорсткого PDF
Дроздовська С.Б. Т-786→С поліморфізм промотора гена eNOS (ендотеліальної NO – синтази) у українських спортсменів PDF
Козира С.А. Вивчення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у вегетативних органах рослин роду Geum L. PDF
Луженецька В.К., Кузнєцова Г.М. Вплив сполуки з цитостатичною активністю похідного дигідропіролу на слизову оболонку шлунку щурів у порівнянні з 5-фторурацилом PDF
Матвієнко М.Г., Пустовалов А.С., Дзержинський М.Е. Тестикулярна активність молодих, зрілих і старих щурів після введенні празозину та мезатону при блокаді й активації кісспептинергічної системи PDF
Овчаренко В.В. Мікроморфометричні показники селезінки щурів, що перебували в умовах хронічної гіпертермії середнього ступеню вираженості (температура 41-42 Сº) в поєднанні з фармакокоррекцією імуномодулятором інозином PDF
Опанасенко С.М., Рибальченко Т.В., Дзержинський М.Е., Рибальченко В.К. В.Ю. Чаговець – засновник мембранології в Україні PDF
Пасіешвілі Т.М., Бездітко Т.В. Вплив поліморфізму гена АПФ на клініко-фенотипові прояви бронхіальної астми у хворих з ожирінням PDF
Чоп’як В.В., Гайдучок І.Г., Ломіковська М.П. Експ
ериментальний хламідіоз PDF

ЕКОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Белоглазов В.А., Али Мохамад Таха. Качество жизни больных хроническими обструктивными заболеваниями легких, системное воспаление и антительный ответ на эндотоксин: влияние иммунорекции экстрактами Uncaria tomentosa PDF
Белоглазов В.А., Петров А.В., Абрамова К.В, Гордиенко А.И. Состояние мукозального антиэндотоксинового иммунитета и С-реактивный белок у больных ревматоидным артритом на фоне НПВП индуцированной гастропатии PDF
Железнякова Н.М. Корекція імунних порушень як однієї з провідних патогенетичних ланок поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту. PDF
Копаенко А.И., Жабоедов Г.Д., Иванова Н.В. Биохимические и иммунологичекие показатели у пациентов с передними эндогенными увеитами ассоциированными со спондилоартритами PDF
Лазур Я.В. Динаміка цитокінів та маркеру системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у сполученні з ішемічною хворобою серця та остеопорозом PDF
Лебедь К.М. Рівні цитокінів та адипокінів крові хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом PDF
Победьонний А.Л. Стан показників клітинного імунітету у хворих на черепно-мозкову травму PDF
Тєрьошин В.О., Соцька Я.А, Прудникова І.В., Борзенко І.А. Вплив імунотропного препарату циклоферону та засобів фітотерапії на основі екстракту артишока на цитокіновий профіль крові хворих на хронічний вірусний гепатит С у періоді медичної реабілітації PDF
Тєрьошина І.Ф. Вплив аміксину ІС на концентрацію протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад в амбулаторних умовах PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

Белоглазов В.А., Климчук А.В., Холодов Д.А., Усаченко И.Е. Влияние процедуры гемодиализа на уровень С-реактивного белка и гуморальный антиэндотоксиновый иммунный статус у больных хронической болезнью почек PDF
Волков В.И., Серик С.А., Сердобинская–Канивец Э.Н., Ченчик Т.А., Самохина Л.М. Химаза и воспалительная активация при сердечной недостаточности PDF
Жураковська Н.О. Зміни показників перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих на інфекційний мононуклеоз PDF
Калінін І.В., Данченко Н.М., Цудзевич Б.О. Метаболічні показники в організмі щурів за умов інтоксикації важкими металами PDF
Костьєв І.К. Показники перекисного окислення ліпідів у хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі цукрового діабету 2 типа в динаміці загальноприйнятого лікування PDF
Лоскутова І.В., Ціпоренко С.Ю. Вплив поліоксідонію на зміни метаболічного гомеостазу у чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту ускладненого безпліддям PDF
Павлюченко К.П., Могилевский С.Ю., Гудзенко Е.А. Влияние биофлавоноида рутозид на энзиматическую антиоксидантную систему хрусталика и внутриглазной жидкости у животных с экспериментальным диабетом PDF
Петруня А.М., Мухамед Абдульрахман Кутайни. Влияние тиоловых препаратов на степень воспалительного процесса в роговице при кератоконъюнктивите PDF
Рудой Б.С. Медична реабілітація хворих із ожирінням після перелому проксимального відділу стегна PDF
Рыжова И.П. Изучение процессов перекисного окисления липидов у больных с ишемической оптиконейропатией и их коррекция в комплексе лечения PDF
Сердюк В.Н., Семенко В.В. Состояние тиол-дисульфидной системы белков сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы в условиях применения нейротропных препаратов PDF
Соцька Я.А., Круглова О.В., Гаврилова Л.О., Мірошніченко І.О., Черкасова В.С. Ефективність детоксикуючого препарату реамберину в комплексній терапії хворих на хронічний холецистит, сполучений з хронічним панкреатитом на тлі інфікування HCV PDF
Тєрьошин В.О., Круглова О.В., Шаповалова І.О., Бикадоров В.І. Корекція синдрому оксидативного стресу у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з хронічною поєднаною патологією гепатобіліарної системи PDF
Труняков Н.В. Оптимизация коррекции метаболических расстройств при лечении больных параноидной шизофренией PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАЦІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ

Баранова І.І. Вивчення стабільності, структурно-механічних і фізико-хімічних властивостей гелевих основ з бодягою PDF
Бачук Н.Ю. Применение глазных капель Офтаквикс для профилактики внутриглазной инфекции у больных катарактами PDF
Білошицька І.В., Тихонов О.І. Розробка методик стандартизації та вивчення стабільності антигістамінних супозиторіїв «Лоравіт» PDF
Гунина Л.М. Оценка эффективности пробиотического функционального продукта «Ламинолакт Спортивный» при интенсивных физических нагрузках PDF
Дубініна Н.В. Перспективи створення протимікробних препаратів на основі глюкогенних амінокислот PDF
Євтіфєєва О.А. Методологічні аспекти оцінки хімічних методів ідентифікації речовин, які входять до складу екстемпоральних лікарських засобів PDF
Зубченко Т.М. Фізико-хімічні дослідження сиропу гепатопротекторної дії PDF
Кіреєв І.В., Жаботинська Н.В., Рябова О.О., Кашута В.Є., Бакуменко М.Г. Вплив антигіпертензивної фармакотерапії на стан діастолічної функції лівого шлуночку у хворих з симптоматичною артеріальною гіпертензією ниркового ґенезу PDF
Коваленко Св.М. Термогравіметричний аналіз компонентів таблеток для лікування діабетичних ускладнень PDF
Корниенко В.И., Шикова В.В., Самура Б.А., Романенко Н.И., Рак Т.Н. Влияние аммониевых солей N-(3-метил-7-ацетилметил-ксантинил)-8-N-замещенных пиперазиния на выносливость крыс к физическим нагрузкам PDF
Михайленко В.В. Обґрунтування створення гелю для внутрішнього застосування для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту PDF
Поліщук Ю.П., Давтян Л.Л., Бірюкова С.В., Колоколова О.Б. Технологічний спосіб введення діючих речовин до основи гелю PDF
Половко Н.П. Вивчення впливу температури на реологічні властивості безводних гелів карбомеру. PDF
Сокуренко Л. М. Антитоксична дія імунофлазиду при грипі PDF
Степаненко С.В., Штейнгарт М.В., Чуєшов В.І., Трунова Т.В. Рентгеноструктурний аналіз діючих речовин та таблеток «Амкесол» PDF
Таран А.В., Григорьева Л.В., Самура Б.А., Романенко Н.И., Черчесова О.Ю. Антигипоксическая активность 7-β-гидрокси-γ-(п-хлорофенокси)пропил-8-тиозамещенных 3-метилксантина PDF
Тєрьошин В.О., Ткачук З.Ю., Соцька Я.А., Круглова О.В. Ефективність противірусного препарату нуклексу у хворих на хронічний вірусний гепатит С PDF
Юрченко В.Є., Ковальова Т.М., Половко Н.П. Дослідження з розробки емульсійних основ для м’яких лікарських та косметичних форм PDF

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Баринова А.А. Роль компьютерной томографии с контрастированием слезных путей для детей с рецидивирующими дакриоциститами PDF
Бездетко П.А., Абдула А. М. Д., Щадных М.А. Морфометрические и аккомодационные особенности переднего отрезка глаза у пресбиопов с первичной открытоугольной глаукомой. PDF
Волков В.И., Вовченко М.Н., Исаева А.С., Струк Т.А. Особенности боли в груди у женщин в периоде перименопаузы PDF
Гаврилов А.О., Победьонна Г.П., Шупер В.О., Лавринчук І.О. Показники профілю артеріального тиску та кардіогемодинаміки при додатковому застосуванні препарату омега-3 поліненасичених жирних кислот епадолу у хворих з бронхіальною астмою, поєднаною з гіпертонічною хворобою PDF
Гетманец А.В. Влияние экспериментального артрита коленного сустава на микротвердость губчатого вещества проксимального эпифиза большеберцовой кости PDF
Голубов К.Э. Исследование показателя качества жизни у пациентов с контузионной травмой органа зрения PDF
Грищенко М.Г. Гемодинамічні зміни в судинах малого таза хворих на лейоміому матки PDF
Ефанина Н.В. Психосоматические соотношения во врачебной практике PDF
Збаражский Ю.В. Эффективность аутогемотрансфузии ультрафиолетовым излучением облученной крови при бакте-риальных менингитах у новорожденных детей PDF
Ігнатенко Г.А., Мухін І.В., Башкірцев А.В. Патологічне ремоделювання міокарду лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію з супутньою ішемічною хворобою серця PDF
Карнаух Е.В., Емельянова Н.Ю. Клинико-лабораторные особенности стоматологического статуса у детей с заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, ассо-циированными с Helicobacter pylori PDF
Костюковская А.Е. Магнитно-резонансная диагностика спинальных эпидуральных абсцессов PDF
Кравченко І.М. Лікувальне голодування: особливості клінічного супроводу пацієнтів та перспективні напрямки застосування PDF
Лебединская М.Н., Березняков В.И. Внебольничная пневмония у больных с хронической сердечной недостаточностью: трудности диагностики PDF
Липатникова А.С., Ворошилов А.С., Тарасенко Д.О. Особенности влияния фаст-фуда на организм человека PDF
Махаринська О.С., Березняков І.Г. Порівняння ефективності різних режимів антибактеріальної терапії негоспітальної пневмонії у хворих на цукровий діабет 2 типу PDF
Назарян Р.С., Удовиченко Н.Н., Спиридонова К.Ю. Уровень стоматологического здоровья детей возрастом 10-11 лет города Харькова PDF
Панченко Н.В., Дурас И.Г., Самофалова М.Н., Гончарь Е.Н. Клинические особенности изменений диска зрительного нерва у пациентов с увеитами и дистрофиями сетчатки, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС PDF
Петренко О.В. Оценка результатов реконструктивно-восстановительных вмешательств, выполненных при травмах вспомогательного аппарата глаза PDF
Пешенко О.М. Судово-медична оцінка тілесних ушкоджень шийного відділу та паравертебральної ділянки хребта з визначенням судинно-рефлекторних реакцій за даними реоенцефалографії. PDF
Попов А.П., Бакшеев В.И., Лановенко Ю.П., Астахова Т.П., Левшина Л.А., Шмаков С.Г. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения в условиях дневного стационара амбулаторно - поликлинического учреждения PDF
Радионова С.И. Эффективность комбинированной терапии больных фебрильной шизофренией с применением нового иммуноактивного препарата полиоксидония PDF
Рибченко Л.А., Бичкова Г.М., Скибан Г.В., Клименко С.В. Визначення чутливості та специфічності алгоритмів розрахунку вірогідності носійства мутацій BRCA1 та BRCA2 PDF
Скиба Т.А. ХОЗЛ і остеоартроз: до питання щодо патогенетичних основ коморбідності  PDF
Сухонос В.А. Механизмы ремоделирования сердца у больных гипертонической болезнью с ожирением PDF
Тєрьошин В.О., Кривуля І.Г. Характеристика синдрому ендогенної «метаболічної» інтоксикації у хворих на хронічний вірусний гепатит В, поєднаний з хронічним панкреатитом PDF
Черкашина Л.В. Гальванічний опір шкіри та електрошкірна чутливість у пацієнтів зі стрес-індукованими дерматозами та психогенними захворюваннями шкіри PDF
Щеглов В.И, Рыжова И.П. Возможности эндоваскулярного лечения больных с сосудистой патологией зрительного анализатора PDF
Юган Я.Л. Особливості клінічного перебігу інфекційного мононуклеозу у дорослих. PDF
Агафонова О.О. Оцінка потенціалу збільшення народжуваності та генетичного тягаря в Луганській області PDF

Категорія: 6 (114) | Додав: siderman
Переглядів: 726 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
RSS

Форма входу

Категорії розділу

1 (109) [43]2 (110) [55]
3 (111) [45]4 (112) [52]
5 (113) [76]6 (114) [83]

ПОИСК

НАШ ОПРОС

Оцените наш сайт
Всего ответов: 46

ДРУЗЬЯ САЙТА

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0